Tham nhũng tại Việt Nam gây thiệt hại 60.000 tỷ đồng


http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/corruption-causes-60k-billion-dong-loss-07122016104633.html
2016-07-12

chongthamnhungd.jpgHội nghị toàn quốc về công tác phòng chống tham nhũng. Ảnh chụp ngày 5 tháng 5 năm 2014

Sáng nay, ngày 12 tháng 7, chính phủ Việt Nam tổ chức một hội nghị về chống tham nhũng sau khi luật chống tham nhũng ra đời tròn 10 năm.Theo số liệu được các quan chức Việt Nam đưa ra thì trong 10 năm qua các vụ tham nhũng đã làm thiệt hại gần 60 ngàn tỉ đồng, và 400 hectares đất, trong tổng số 2530 vụ án, và đưa ra tòa xét xử 5870 người

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nói rằng luật chống tham nhũng đã tạo được cơ sở luật pháp cho việc chống tham nhũng và nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân trong việc chống tham nhũng.

Tuy nhiên Phó Thủ tướng cũng nói rằng việc chống tham nhũng chưa đạt được yêu cầu, và vẫn rất phức tạp với sự hình thành các nhóm lợi ích. Và Phó Thủ tướng cho rằng việc đó làm cho dân chúng không còn tin tin tưởng vào chế độ, đe dọa sự tồn vong của chế độ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s