One comment on “Video: SỰ THẬT KINH HOÀNG VỀ TRUNG QUỐC: 90 triệu dân Việt Nam đều rụng rời khi biết tin này! – YouTube

  1. nhà nước csvn bao che cho thăng tàu cộng đễ chúng thãm sát dân minh vì tham tiền,dân việt nam dùng lữa đốt cháy các nhà máy độc hại của tàu,đó là cách đuổi cổ các nhà sản xuát của tàu công ra khỏi Việt Nam,đễ bão vệ sức khoẻ cho dân tộc../.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s