Ông Lưu Văn Vịnh tuyên bố thành lập Liên minh Dân tộc Việt Nam Tự quyết


http://www.tintuchangngayonline.com/2016/07/ong-luu-van-vinh-cong-khai-tuyen-bo.html

24 tháng 7 năm 2016

https://i0.wp.com/hoangthinhatle.com/wp-content/uploads/2016/07/v%E1%BB%8Bnh-l%C6%B0u-bi%E1%BB%83u-t%C3%ACnh-ba-s%C3%A0m.jpgNgày 15/7/2016, một biểu tình viên chuyên nghiệp của nhóm No-U, Dòng Chúa cứu thế tuyên bố lập “Liên minh Dân tộc Việt Nam tự quyết” với mục tiêu đòi Đảng Cộng sản Việt Nam trao trả quyền lực về tay “nhân dân” và phải trưng cầu dân ý các vấn đề hệ trọng.Cho đến nay “Liên minh Dân tộc Việt Nam tự quyết” của ông Vịnh đã được Nguyễn Chí Trung tự xưng là “Ủy viên Trung ương Đặc trách Đối ngoại” của “Ban Chấp hành Việt nam Dân chủ Xã hội Đảng” ra quyết định “ tham gia Liên minh Dân tộc Việt nam Tự quyết”. Cùng đó, cờ vàng Cali Nguyễn Thế Quang, tự nhận là “Chủ tịch đảng Dân Chủ Việt” và “Tổng thống Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu Vong ” ra “thông báo” ủng hộ “Liên minh Dân tộc Việt Nam tự quyết” của ông Vịnh.

Ông Lưu Văn Vịnh sinh năm 1967, bắt đầu tham gia biểu tình nước dưới danh nghĩa tưởng niệm với nhóm No-U Hà Nội từ đầu năm 2014. Qua facebook cho thấy, Vịnh tham gia khác nhiều các cuộc biểu tình từ trong Nam ra Bắc, thường hay ủng hộ cho dân khiếu kiện ở Dương Nội và không có chính kiến gì rõ ràng .

https://www.youtube.com/watch?v=Cch0yr0gdf0

One comment on “Ông Lưu Văn Vịnh tuyên bố thành lập Liên minh Dân tộc Việt Nam Tự quyết

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s