Suy Gẫm Đời Sống: Nơi Bí Mật Của Lòng


Nơi Bí Mật Của Lòng

 
Inline image 1

Từ bài giảng luận “Tấm Lòng Mới” CN Jan 27, 2013 – Hội Thánh North Hollywood

Nầy, Chúa muốn sự chân thật nơi bề trong; Chúa sẽ làm cho tôi được biết sự khôn ngoan trong nơi bí mật của lòng tôi. (Thi-thiên 51:6) Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi; Hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi. Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng, Xin dắt tôi vào con đường đời đời. (Thi-thiên 139:23,24)

Inline image 2

Không dễ dàng gì khi phải nói một cách chân thật về chính mình. Tôi có thể khoe ra những cái tốt, nhưng có mấy ai chịu nhận vào mình những cái không hay không đẹp. Càng khó hơn khi phải bày tỏ lòng mình. Nhiều khi tôi không hiểu được chính tôi nữa, chứ đừng nói là tôi có thể hiểu được người khác. Vậy mà, Thánh Kinh nói rằng trong lòng tôi còn có nơi bí mật, đáy lòng là thâm sâu lắm rồi vậy mà còn có nơi khuất lấp đó nữa. Có lẽ vì vậy mà không có cách nào để thăm dò được lòng của một con người? Tôi sẽ nói gì về nơi bí mật của lòng tôi, một nơi mà chính tôi cũng không biết rõ ràng. Tấm lòng đối với tôi đã là một cái gì đó mơ hồ, nghe nói đến luôn luôn, nhưng để diễn tả thì chỉ là những hình ảnh, những ví sánh tượng trưng mà mọi người đều chấp nhận khi nói đến.

Tôi hiểu ra sao về nơi bí mật của lòng mình? Đó là nơi chất chứa những riêng tư thầm kín mà không ai có thể biết được ngoài tôi? Đó là nơi ẩn núp của muôn thứ không tốt đẹp vô hình chỉ chực chờ đến hẹn lại làm cho đời tôi càng lún sâu trong điều không thanh sạch? Đó là một tổng hành dinh điều khiển cả con người tôi, khiến tôi có khi hành động một cách vô thức?… Tôi không có khả năng để xác định những điều đó, chỉ là nghe nói đến và nhận thấy những điều đó thật sự có xảy ra trong đời sống của con người tôi và những người chung quanh tôi. Tôi có thể trút mọi trách nhiệm trên thuỷ tổ của loài người, tôi có thể quy tội cho xã hội mà tôi phải sống trong đó, nhưng ít khi tôi nhận chịu trách nhiệm về mình.

Tôi trở lại với Lời Chúa hôm nay. “Chúa muốn sự chân thật nơi bề trong. Chúa sẽ làm cho tôi được biết sự khôn ngoan trong nơi bí mật của lòng tôi”. Có phải chăng Đức Chúa Trời đã đặt trong nơi bí mật đó sự khôn ngoan dành riêng cho chính tôi? Phải chăng người ta gọi đó là lương tâm? Đây có phải là điều Phao-lô đã nói đến trong thư Rô-ma: “Vả, dân ngoại vốn không có luật pháp, khi họ tự nhiên làm những việc luật pháp dạy biểu, thì những người ấy dầu không có luật pháp, cũng tự nên luật pháp cho mình. Họ tỏ ra rằng việc mà luật pháp dạy biểu đã ghi trong lòng họ: chính lương tâm mình làm chứng cho luật pháp, còn ý tưởng mình khi thì cáo giác mình, khi thì binh vực mình”? Như vậy, tôi đã sống không tốt là tại tôi chứ không thể đổ lỗi cho bất cứ một ai hay một lý do nào. Tôi có trong tâm thức một sự khôn ngoan thiên phú, nhưng tôi đã không biết đến, không nghe theo; nên đã có những hành động, lời nói, tư duy hay ý hướng theo con mắt xác thịt của mình, và thế là sai trật. Theo đó, nói một cách khác, vị chỉ huy trong tấm lòng tôi và cả mọi sự trong cuộc đời tôi là ai: Thần của Chúa (Êxê. 36:27) hay cha của dối trá (Giăng 8:44)? Chính Chúa, phải, chính Chúa Thánh Linh sẽ dẫn tôi vào mọi lẽ thật, khiến tôi có sự chân thật nơi bề trong và khai triển sự khôn ngoan nơi kín giấu của lòng tôi. Bằng ngược lại, các thần dữ sẽ đưa tôi vào những điều ưa muốn của xác thịt, đưa tôi đi xa khỏi con đường đời đời, rồi đắm chìm trong các nẻo lầm lạc và gian ác; tôi bị lừa dối và cũng trở thành kẻ sống bằng sự dối trá, dối trá với mình và với mọi người.

Cuộc đời của một con người như tôi sẽ đổi mới khi bắt đầu biết kính sợ Chúa, từ đó sẽ mở ra trong tôi cánh cửa của một nếp sống khôn ngoan. Trong tôi sẽ là sự tể trị hoàn toàn của duy nhất một mình Chúa. Chính Chúa sẽ dẫn tôi vào các lối công bình. Chính Chúa sẽ là người giám hộ luôn tra xét và biết rõ lòng tôi; Ngài đưa tôi vào những bài học sống để nâng cao đời sống tôi từ thực tế cho đến tư tưởng. Chúa sẽ luôn chỉ dẫn và cảnh báo cho tôi trước các lối ác để tôi cứ luôn tiến bước cách hạnh phúc trong con đường đời đời. Tôi không thể tự cố gắng để làm cho mình sống tốt, chỉ có sự quan phòng của Chúa trên cả cuộc đời tôi mới có thể làm cho tôi trở lại là một sanh linh có giá trị thật trước mặt Ngài.

Tôi đã làm hư cuộc đời mình, và chỉ có Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hoá mới có thể sửa chữa để tôi trở lại với tình trạng tuyệt hảo của chính mình. Tôi đã vô tình chôn chặt sự khôn ngoan vô giá trong tôi, Chúa sẽ làm cho tôi hiểu biết và Ngài phát huy sự khôn ngoan thiên thượng đó ngay trong đời sống thường nhật của tôi.

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1340

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s