Suy Gẫm Đời Sống: Nối Liền Khoảng Cách – Ron Moore


Nối Liền Khoảng Cách

Inline image 1

Kìa, Đấng dựng nên núi và tạo ra gió, Đấng tỏ cho loài người biết ý định Ngài, Đấng biến rạng đông thành bóng tối, Đấng bước đi trên các đỉnh cao trên đất, Danh Ngài là CHÚA, Đức Chúa Trời Toàn Năng! (A-mốt 4:13)

Chúa, Đức Chúa Trời toàn năng là tên của Ngài. Ngài đã dựng nên những ngọn núi tuyệt đẹp như một trẻ nhào nặn hình tượng từ một cục đất sét. Ngài đã tạo ra gió là chuyển động của các phân tử và áp lực của không khí khi di chuyển dọc theo bề mặt của trái đất. Ngài quay trái đất khiến cho mặt trời dường như mọc lên và lặn xuống, phục vụ cho bình minh và chiều tối. Và Ngài sống ở thiên đường bước đi “trên các đỉnh cao của trái đất.” Nhưng bạn biết điều gì gì làm tôi sững-sờ nhất? Đấng Thiên Chúa đời đời chọn để bày tỏ những suy nghĩ của Ngài cho nhân loại. Thật đáng kinh ngạc!

Thiên Chúa của trời và đất tỏ lộ những suy nghĩ của Ngài. Thông qua bốn mươi tác giả khác nhau của Kinh Thánh, Đấng Tạo Hóa giảng giải về chính Ngài trong sự sáng tạo của Ngài. Đấng đã luôn luôn và sẽ luôn luôn được giải thích về sự Ngài làm việc như thế nào trong mỗi lúc. Đức Chúa Trời toàn tri kể lại câu chuyện của Ngài để những tâm trí giới hạn có thể hiểu được. Thiên Chúa, Đấng hiện diện ở khắp mọi nơi cùng một lúc, trong sự đầy trọn của Ngài, nói cho kẻ chỉ có thể ở một nơi trong mỗi lúc. Và Đức Chúa Trời không dừng lại với chữ viết, Chúa Trời đã sai Con Ngài để kể câu chuyện của Ngài.

Ngôi Lời đã trở thành xác thịt và sống giữa chúng ta. Chúa Giê-su đã đến để giải thích các suy nghĩ của Đức Chúa Cha. Chúa Giê-su bày tỏ tình yêu và công lý của Thiên Chúa cho chúng ta trong mọi cách trên thập tự giá. Thiên Chúa nói với chúng ta rằng chúng ta đã bị tách ra khỏi Ngài và không có thể làm liền khoảng cách. Vì vậy, Ngài đã làm cho chúng ta điều mà chúng ta không thể tự làm cho mình. Ngài đã sai Con của Ngài nối lại khoảng cách cho chúng ta. Đấng Thiên Chúa hằng hữu đã đến với con người, giải thích kế hoạch của Ngài, mời gọi chúng ta lập một mối quan hệ cá nhân với Ngài, và nói chuyện với Ngài trong lời cầu nguyện. Bây giờ, đó thật là tuyệt vời!

Ron Moore (dch)

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1249

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s