(VIDEO) 10,000 Reasons (Bless The Lord) with Vietnamese Lyric.f4v


10,000 Reasons (Bless The Lord) with Vietnamese Lyric.f4v

Published on Jul 26, 2012

10,000 Reasons. Composer by Matt Redman and Jonas Myrin. Vietnamese lyric by Luc Nguyen.
Câu 2 tiếng Anh notes hơi khác câu 1 vài chổ. Tôi dựa trên notes của câu một để dich câu 2 nên có phần khác hơn so với lời hát của ca sỹ. Các bạn cần có sheet xem notes thì dễ hát theo hơn. Email to duonghanet@yahoo.com, tôi sẽ gởi sheet cho các bạn. Cảm ơn và xin Chúa ban ơn.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s