Vụ cá chết ảnh hưởng gì đến cuộc bầu cử quốc hội?


https://anhbasam.wordpress.com/2016/07/23/9282-vu-ca-chet-anh-huong-gi-den-cuoc-bau-cu-quoc-hoi/
Posted by adminbasam on 23/07/2016

Hà Hiển

23-7-2016

TBT Nguyễn Phú Trọng và Ông Võ Kim Cự. Ảnh: InternetTBT Nguyễn Phú Trọng và ông Võ Kim Cự. Ảnh: internet

Trong một hội nghị vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu đại ý vụ cá chết đã gây khó khăn cho công tác bầu cử nhưng cuối cùng nhờ sự lãnh đạo của đảng, sức mạnh của hệ thống chính trị v.v…, cuộc bầu cử cũng đã thành công tốt đẹp.Tôi thì cho rằng vụ cá chết chẳng gây khó khăn gì cho cuộc bầu cử quốc hội. Minh chứng rõ ràng nhất cho điều này là đồng chí Võ Kim Cự, dù là một trong những nhân vật chính liên quan đến vụ cá chết [*] này vẫn được hệ thống chính trị giới thiệu ra ứng cử đại biểu quốc hội và sau đó trúng cử với tỉ lệ 75% phiếu bầu.

Nếu vụ cá chết này mà gây khó khăn cho việc bầu cử quốc hội thì trước hết phải gây khó khăn cho chính đồng chí Cự chứ! Đằng này đồng chí Cự vẫn được bầu vào quốc hội với số phiếu bầu khá cao đấy thôi! Và ai dám nói sự thành công này của đồng chí Cự (và có thể còn có nhiều người như đồng chí) là không góp phần quan trọng vào sự thành công tốt đẹp của cuộc bầu cử đại biểu quốc hội vừa qua!

Vì thế, với tiêu chí trên, tôi đồng ý với ý kiến của đồng chí Tổng Bí thư rằng cuộc bầu cử quốc hội vừa qua đã thành công tốt đẹp.

Nhưng tôi không đồng ý rằng vụ cá chết đã gây khó khăn gì cho sự thành công tốt đẹp ấy!

_____

[*] Xem thêm: Ông Võ Kim Cự có trách nhiệm gì trong vụ cho Formosa thuê đất? (TT).

One comment on “Vụ cá chết ảnh hưởng gì đến cuộc bầu cử quốc hội?

  1. vụ cá chết gây khó khăn cho cuộc bầu cữ là đúng quy trình,tại con cá chết đâu có đại biểu nào được ăn cá,cũng không có đb nào dám tắm biển,thậm chí đb phải ngậm miệng khong dám nói tới cá chết, có đb chạy trốn phóng viên báo chí như bị ma đuổi khi nghe hỏi đến formosa, cả đám thằng,con trùm sò,thị hến,quan huyện và thầy đề lặn sâu từ khi phát hiện cá chết,máy bay tan xác,cho đến chất thải độc hại formosa có mặt không riêng hà tĩnh mà cả phú thọ cũng bị vạ lây,cũng tại con cá chết mà bọn thế lực thù địch như vt kêu gọi dân chúng xuống đường bt chống cá chết,làm cho trùm sò,thị hến,quan huyện,thầy đề lo sốt gió vì sợ ngày tới số./.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s