Khi bị rắn cắn, đừng hốt hoảng hãy làm theo cách này để cứu lấy tính mạng

http://www.tintuchangngayonline.com/2016/07/khi-bi-ran-can-ung-hot-hoang-hay-lam.html

24 tháng 7 năm 2016

Khi bị rắn độc cắn, đừng hoang mang mà cần làm ngay điều này để cứu lấy mạng sống.

https://i2.wp.com/lamchame.today/wp-content/uploads/2015/12/khi-b%E1%BB%8B-ch%C3%B3-r%E1%BA%AFn-c%E1%BA%AFn-n%C3%AAn-l%C3%A0m-g%C3%AC-3a.jpg

Tai nạn rắn cắn thường bất ngờ khiến nạn nhân và gia đình lúng túng, nếu không biết các xử lý có thể sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe, thậm chí nguy hại đến cả tính mạng…

https://www.youtube.com/watch?v=tFvfCmnW_0E

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s