Dân Mường Thanh tố giác chính quyền trắng trợn cưỡng chế cướp đất dân


Dân Mường Thanh tố giác chính quyền trắng trợn cưỡng chế cướp đất dân

Thực Hiện Bureau CTM Media – Mỹ Châu – 27/07/2016
Dân Mường Thanh tố giác cán bộ cưỡng chế cướp đất dân trắng trợn

https://youtu.be/t5IfpZah8kk

NHA TRANG (CTM Media) Cán bộ lãnh đạo cấu kết với nhà đầu tư áp lực cưỡng bức cướp đất dân đền bù giá rẻ mạt 2,76 triệu /m2 trong khi bán ra cả 100 triệu/m2.

Đất đai tài sản của dân bị cán bộ lãnh đạo tham nhũng cướp trắng, bị đẩy ra đường để cho chủ đầu tư làm công trình khu đô thị Mường Thanh ở trên cồn Tân Lập, thành phố Nha Trang.

Là nạn nhân, người dân tức giận lên tiếng tố giác yêu cầu ngưng việc cướp bóc, làm giàu trên mồ hôi của dân.

Clip video người dân Mường Thanh gửi CTM Media

https://chantroimoimedia.com/2016/07/27/dan-muong-thanh-giac-chinh-quyen-trang-tron-cuong-che-cuop-dat-dan/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s