Cha Anton Đặng Hữu Nam đã nhận được rất nhiều lời đe doạ và chửi bới. Nhưng còn gấp nhiều lần người gửi tin động viên cả trong và ngoài nước và bày tỏ lòng thán phục sự can trường của cha Nam


Cha Anton Đặng Hữu Nam đã nhận được rất nhiều lời đe doạ và chửi bới. Nhưng còn gấp nhiều lần người gửi tin động viên cả trong và ngoài nước và bày tỏ lòng thán phục sự can trường của cha Nam

Thanh Niên Công Giáo
26 minutes ago

One comment on “Cha Anton Đặng Hữu Nam đã nhận được rất nhiều lời đe doạ và chửi bới. Nhưng còn gấp nhiều lần người gửi tin động viên cả trong và ngoài nước và bày tỏ lòng thán phục sự can trường của cha Nam

  1. chỉ có bọn còn đãng còn tiền lương tâm bị quỷ ám mới nhục mạ cha nam,còn những ai có lương tâm không ai không thán phục và kính quý cha nam,cha dấn thân vì dân vì
    nước ,chống bạo quyền và bất công đễ giành công lý cho nhân dân,vì vậy các cháu thanh niên giáo xứ phú yên,luôn luon cãnh giác,bất cứ lúc nào cũng ở bên cạnh cha,ít nhất là 20 người,ăn ở trong nhà thờ phòng mọi bắt trắc có thể xảy ra với cha nam bất cứ lúc nào,các bạn không cần trang bị vũ khí,luôn bên mỗi người có khúc tầm vong dài chừng 1 m 5 ,khi có những kẽ lạ xâm nhập hành hung nhà thờ,các bạn cứ đánh vào xương chân cho thật mạnh chúng sẽ quỵ tại chỗ bắt chúng dễ dàng.
    cầu chúa ban phúc lành cho cha và mọi người./.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s