Đại Tá Võ Đại Tôn 2016


Đại Tá Võ Đại Tôn 2016

Le Tung Chau
Published on Oct 15, 2016

Đại Tá Võ Đại Tôn

ngày 14 Tháng Mười 2016 tại Đêm Văn Nghệ Gây Quỹ Ủng Hộ Đồng Bào Ngư Dân Miền Trung Việt Nam đang bị lụt lội nặng nề trong nước.
by Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản, Melbourne, Victoria, Australia

= = =

Năm 1977, cựu Đại Tá Võ Đại Tôn đã đứng ra lập Lực Lượng Dân Quân Yểm Trợ Phục Quốc Việt Nam tại Úc Châu và năm 1978, lập Chí Nguyện Đoàn Hải Ngoại Phục Quốc tại Hoa Kỳ và Âu Châu.
Tháng 2/1981, ông tới Thái Lan để về Việt Nam qua ngả Nam Lào.
9/1981, đoàn quân phục quốc đầu tiên đụng độ với địch, chiến hữu của Đại Tá Võ Đại Tôn là Vũ Đình Khoa bị tử thương tại dòng Thác Champy (Hạ Lào), Đại Tá Võ Đại Tôn và chiến hữu Nguyễn Văn Lộc đã bị bắt bởi Lào Cộng vào tháng 11/1981.
Nhà nước cộng sản Việt Nam đã đưa ông ra trong cuộc họp báo quốc tế ở Hà Nội ngày 13/7/1982 trước khoảng 200 ký giả ở trong và ngoài nước, nhưng ông đã phản bác những cáo buộc rằng ông đã hành động với sự tiếp tay của Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Nhờ sự vận động của người Việt và nhất là chính phủ Úc, ông đã được thả về lại Úc ngày 11/12/1991

Đến nay, 2016, đã 41 năm mất nước, và đã 4 chục năm đánh dấu lần tiên phong lập Chí Nguyện Đoàn Hải Ngoại Phục Quốc sớm nhất, Đại tá Võ Đại Tôn tuy đã ở vào tuổi bát tuần nhưng tinh thần và thể chất của ông vẫn còn khang kiện, giọng nói, lời lẽ phát ra từ tâm của ông nghe sao chân thành hào sảng mang hồn dân tộc hẹn một ngày về đồng hành cùng dân tộc Việt Nam không còn bóng dáng bầy quỷ đỏ cộng nô vong bản Tam Vô: vô gia đình, vô tổ quốc & vô thần

= = =

Tổ Quốc của tôi ơi

Ba mươi năm niềm đau quặn thắt.
Đàn con lưu vong lửa lòng nguội tắt
Dĩ vãng quên rồi, hiu hắt tình quê.

Lớp già nua mơ ước nẻo về
Không nhắm mắt, cuối đời lên tiếng nấc.
Còn tuổi trẻ hồn nhiên hoa mật
Nơi xứ người chấp nhận quê hương.

(Thơ Võ Đại Tôn: Tổ Quốc, Hành Trình 30 Năm, 1975-2005)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s