ĐOÀN BẮT ĐẦU LÊN ĐƯỜNG VÀO KỲ ANH KIỆN FORMOSA


ĐOÀN BẮT ĐẦU LÊN ĐƯỜNG VÀO KỲ ANH KIỆN FORMOSA

Thanh Niên Công Giáo was live.
8 hours ago

Vì lý do bộ công an , công an tỉnh, công an huyện, công an phường xã đến trực tiếp các chủ xe(được thuê để chở đoàn đi ) để đe dọa thậm chí có chủ xe bị đánh … nên đoàn phải thuê taxi
Mong mọi người quan tâm theo dõi và hiệp y cầu nguyện cho Cha và cho đoàn .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s