Nhân quyền, Tôn giáo và Xã hội dân sự VN


Nhân quyền, Tôn giáo và Xã hội dân sự VN

Đài Á Châu Tự Do
Yesterday at 11:00
Phái đoàn người Việt hai ngoại gặp gỡ giới chức Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ trình bày về thực trạng Nhân quyền, Tư do Tôn giáo và Xã hội Dân sự tại Việt Nam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s