VIỆT NAM Một Thời Chinh Chiến – Loạn Ly: Trận lụt miền Trung 1964 với lời kêu gọi của cố TT Trần Văn Hương


VIỆT NAM Một Thời Chinh Chiến – Loạn Ly: Trận lụt miền Trung 1964 với lời kêu gọi của cố TT Trần Văn Hương

Phim xưa Trận lụt miền Trung 1964 với lời kêu gọi của cố TT Trần Văn Hương (Trong clip này có đề cập chung với Quốc Trưởng Phan Khắc Sửu )

Nói về cố TT Trần Văn Hương thì không thề quên được :

Chừng nào những người tập trung cải tạo được về hết, chừng nào họ nhận được đầy đủ quyền công dân, chừng đó tôi sẽ là người cuối cùng, sau họ, nhận quyền công dân cho cá nhân tôi!
….
“Tôi là người lãnh đạo đứng hàng đầu, tôi tình nguyện ở lại để chia sẻ với dân chúng một phần nào niềm đau đớn tủi nhục, nỗi thống khổ của người dân mất nước.
……
______________________________
Sau 1975, ông chọn ở lại quê hương, tiếp tục sống ở căn nhà 216, nay đổi tên thành đường Điện Biên Phủ. Năm 1977, ông được chính quyền Việt Nam trao trả quyền công dân nhưng ông khước từ.[6] Ông nói rằng:

“ Chừng nào những người tập trung cải tạo được về hết, chừng nào họ nhận được đầy đủ quyền công dân, chừng đó tôi sẽ là người cuối cùng, sau họ, nhận quyền công dân cho cá nhân tôi![5] ”

Những năm tháng cuối đời, ông sống chung với em gái, em rể, và người con trai lớn là Lưu Vĩnh Châu, tên thật là Trần Văn Dõi, một cán bộ của Ban Công nghiệp Trung ương, nguyên là đại úy Quân đội Nhân dân Việt Nam đã từng tham gia trận Điện Biên Phủ.

Ông mất ngày 27 tháng 1 năm 1982, nhằm ngày mồng ba Tết Nhâm Tuất, hưởng thọ 80 tuổi.

http://vi.wikipedia.org/…/Tr%E1%BA%A7n_V%C4%83n_H%C6%B0%C6%…

One comment on “VIỆT NAM Một Thời Chinh Chiến – Loạn Ly: Trận lụt miền Trung 1964 với lời kêu gọi của cố TT Trần Văn Hương

  1. Trận lụt miền Trung 1964 với lời kêu gọi của cố TT Trần Văn Hương

    THEO LỜI TƯỜNG THUẬT CỦA CỐ TT TRẦN VĂN HƯƠNG (Đoạn 7’50”), THÌ TRỜI ƠI QÚA SỨC KHỐN NẠN CỰC KỲ DÃ MAN CỦA BỌN CHÓ NGU SI WC CSVN KHI ĐÃ THẲNG TAY BẮN PHÁ, GIẬT MÌN CÁC ĐOÀN XE KHẨN TRƯƠNG CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO BỊ TRẬN LŨ LỊCH SỬ TAN THƯƠNG NHẤT MIỀN TRUNG 1964.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s