CXN _102716_11 741_ Một Linh Mục tên Nguyễn Văn Lý rao giảng lời Chúa, rao giảng sự thật để giải thoát con dân của Chúa thì lại đi rao giảng lời bịa của Kami là VN sẽ sát nhập vào TQ năm 2020 vì HN Thành Đô (những người Linh Mục thì phải biết sự thật là quan trọng như thế nào trg giáo dân, chứ đâu cần phải chỉ ra, phải dạy dỗ lại ???). Người dân trg nước không ai tin CSVN, nhưng cũng không ai tin được đám dân chủ cuội của Phong Trào Dân Chủ, XHDS, Khối 8406, Việt Tân (the truth will set you free, Father NVL)

Châu Xuân Nguyễn

xxx

Hy vọng là LM Nguyễn Văn Lý vẫn tin vào việc của Chúa là thu hút giáo dân qua niềm tin vào sự thật (the truth will set you free). Vậy mà bây giờ lại là thủ lĩnh của khối 8406 đầy ắp Việt Tân trong đó và chính Lm lại đi tuyên truyền láo, bịa, có lẽ đó là lý do Nguyễn Quang Duy rời K 8406 ???? (only a question), chỉ là câu thắc mắc thui, ko phải là câu xác định.

xx

Tuyên giáo CS có định hướng dư luận, nhưng chỉ định hướng 1 chiều nên dễ biết và chỉ bấm nút tắc đài thì xong, khỏi bận tâm.

Nhưng với Vẹm TV News

mỗi video lên hằng trăm ngàn views, lúc đầu tâng bốc Người Buôn Gió và Trịnh Xuân Thanh là anh hùng, là dê tế thần, bây giờ cho rằng Vũ Huy Hoàng và Trịnh Xuân Thanh là những kẻ tham nhũng tỷ đô, video nào cũng giật tít ghê gớm, nhưng xem hết video thì ko có gì như tít đã giật. Làm sao thuyết phục được 93 triệu dân rằng Vẹm TV News có lập trường. https://www.youtube.com/watch?v=iQey397nbVo

xx

Khi thì nói Trọng Lú bán nước cho Tàu, khi thì nói nghiên Tàu, khi thì bán Cam Ranh cho Mỹ… làm sao dân VN tin dc những luận điệu ba hồi thế này, ba hồi thế khác, lúc thì TXT, DLT là anh hùng, là bị oan, bị làm dê tế thần, Huy Đức là bưng bô, lúc thì TXT là tham nhũng, VHHoang ẳm cả tỷ đô, vậy thì Huy Đức có bưng bô cho NPT hay không ???

xxxxx

Ai cũng biết qua chuyện MC Phan Anh thì niềm tin là rất quan trọng, vậy PTDC, XHDS, NQA, VT, Vẹm TV News, NBG có tạo dc niềm tin từ hằng trăm ngàn view mỗi bài viết mỗi video hay ko ??? I very much doubt it !!!!
xxxxxxxx
CXN _102716_11 740_ Có mấy nước VN, có mấy cảng Cam Ranh ???? (how many VN’s, Cam Ranh bays)

Châu Xuân Nguyễn

xxx
Đinh Thế Huynh Dâng Cam Ranh Cho Mỹ Để Xin Hoa Kỳ Giúp Đỡ Lật Đổ Nguyễn Phú Trọng
https://www.youtube.com/watch?v=YQ4bYe3q6mc

xxxxxxxxxxx

Linh Mục Nguyễn Văn Lý thì khi mới ra tù tung tin là theo bí mật của Hội Nghị Thành DĐô thì ÙN sẽ sát nhập Trung Quốc năm 2020.

Theo Vẹm TV, Biển Đông thì Đinh Thế Huynh dâng Cam Ranh cho Mỹ… đã sát nhập VN vào TQ thì Cam Ranh còn đâu nữa ??? Có video lại nói Cam Ranh bán cho Tàu 50 tỷ đô

Trc ĐH 12 thì Phong Trào Dân Chủ, Việt Tân, Người Buôn Gió, XHDS, NQuang A đều nói rằng nếu NPT tiếp tục là Bí Thư thì NPT sẽ bán nước VN cho TQ. Cần gì phải bán nếu LM Lý, người phải rao giảng sự thật cho con chiên thì VN sát nhập 2020 vào TQ rồi.

Ban chấp hành của Khối 8406 bây giờ toàn là Việt Tân, có lẽ VT đổi tên thành K8406 nên NQDuy mới từ chức ???

xxx

Yêu cầu PTDC, XHDS, Việt Tân, K8406, phản tỉnh ĐCS cho đồng bào biết có bao nhiêu nước VN, có bao nhiêu cảng Cam Ranh mà bán cho Tàu, Mỹ, Nga ????

xx

CXN, 27.10.16, Melb

xxxxxxxxxxx

2 comments on “CXN _102716_11 741_ Một Linh Mục tên Nguyễn Văn Lý rao giảng lời Chúa, rao giảng sự thật để giải thoát con dân của Chúa thì lại đi rao giảng lời bịa của Kami là VN sẽ sát nhập vào TQ năm 2020 vì HN Thành Đô (những người Linh Mục thì phải biết sự thật là quan trọng như thế nào trg giáo dân, chứ đâu cần phải chỉ ra, phải dạy dỗ lại ???). Người dân trg nước không ai tin CSVN, nhưng cũng không ai tin được đám dân chủ cuội của Phong Trào Dân Chủ, XHDS, Khối 8406, Việt Tân (the truth will set you free, Father NVL)

  1. CSVN rất tráo trở, linh mục Nguyễn Văn Lý cũng rất tráo trở thì Nguyễn Văn Lý GIỐNG HỆT csvn rồi. Chính là nó đấy.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s