Đà Nẵng: Huỳnh Đức Thơ lại thoát nạn!

https://www.danluan.org/tin-tuc/20171206/da-nang-huynh-duc-tho-lai-thoat-nan

Lê Nguyễn Hương Trà

Theo blog Cô Gái Đồ Long

huynhductho_danang_0.jpg
Ông Huỳnh Đức Thơ,
chủ tịch Đà Nẵng. Ảnh: Trương Sỏi.

Giờ nói tiếp chuyện Đà Nẵng!

Thành phố này cũng đang diễn ra Kỳ họp thứ 6, HĐNDTP khóa IX (2016-2021). Có mấy chất vấn về tư cách chủ tịch của ông Huỳnh Đức Thơ được hơm ta!?

Như đã biết, hai nhân vật chóp bu thời hậu ông Bá Thanh là Nguyễn Xuân Anh và Huỳnh Đức Thơ. Với bản án của Đảng, Xuân Anh bị kỷ luật lột sạch mũ áo; riêng ông Thơ – bị đến hai tầng kỷ luật Đảng và chính quyền nhưng hiện vẫn tại vị. Như đã phân tích ở các bài trước, việc ông Thơ vẫn ngồi tiếp tục lãnh đạo Đà Nẵng đã vi phạm Quy định 98-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Tuy nhiên theo trí nhớ tui, đây không phải lần đầu ông Huỳnh Đức Thơ thoát nạn. Bữa nay rảnh kể lại nghe chơi, ha!

—//

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s