Đinh La Thăng tố Nguyễn Xuân Phúc lấy 800 tỷ

http://vietbf.com/forum/showthread.php?t=1145046

Ông Đinh La Thăng tố ông Nguyễn Xuân Phúc chính là kẻ lấy 800 tỷ một cách gián tiếp trong vụ Ocean Bank. Tại phiên toà ngày 21-3 Đinh La Thăng đã tố cáo Nguyễn Xuân Phúc là kẻ phải chịu trách nhiệm trong việc 800 tỷ đồng của PVN bị bốc hơi.


Đinh La Thăng khẳng định rằng sau khi PVN đầu tư vào OceanBank, đã có một lộ trình rút vốn từ OceanBank được đưa ra.

Nguyên chủ tịch HĐQT OceanBank Hà Văn Thắm cũng làm nhân chứng xác nhận rằng vào ngày 22.04.2014 đã có một công ty cổ phần muốn mua 15% cổ phần của PVN trong OceanBank.


Do đó, 2 tuần sau, ngày 07.05. 2014, PVN đã gửi văn bản cho Chính Phủ để báo cáo và yêu cầu được chấp thuận việc chuyển nhượng vốn của PVN sang cho công ty khác để PVN thực hiện việc ngừng góp vốn vào OceanBank.

Theo Đinh La Thăng, ngày 26-5-2014, Văn phòng Chính phủ đã có công văn theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng ra lệnh cho PVN ngừng thoái vốn và giao cho Ngân hàng Nhà nước giải quyết.


Đây chính là Nguyễn Xuân Phúc, lúc đó đang là phó Thủ tướng phụ trách kinh tế (từ 03.08.2011 đến 07.04.2016).

1 năm sau, ngày 06-05-2015, Thống đốc NHNN là Nguyễn Văn Bình ban hành quyết định mua bắt buộc 100% cổ phần của OceanBank với giá 0 đồng/cổ phần.

Vì Nguyễn Xuân Phúc ra lệnh không cho PVN bán tháo cổ phần cho nên toàn bộ cổ phần của PVN với số vốn 800 tỷ bỏ ra bị mất sạch.


Do đó người chỉ đạo PVN phải giữ nguyên 100% vốn tại OceanBank và ra lệnh cho Ngân hàng Nhà nước mua lại OceanBank với giá 0 đồng là Nguyễn Xuân Phúc.


Do đó, bên cạnh những tội phạm Đinh La Thăng, Ninh Văn Quỳnh, Nguyễn Xuân Sơn, Hà Văn Thắm… còn có Nguyễn Xuân Phúc. Chính hắn là thủ phạm, kẻ đóng vai trò chủ chốt trong việc biến 800 tỷ đồng của PVN, chính xác hơn là 4.000 tỷ đồng của các cổ đông PVN, OGC, VNT và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sông Đà xuống còn… 0 đồng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s