CXN_042818_13 402_ Lạm phát tương lai của VN, lạm phát này diễn biến ở Venezuela sau 2 năm in tiền đại trà (price of a cup of coffee in Venezuela, printing money, instructed to increase credit growth, rates 17, rate reduced, electricity and petrol taxes to increase, CPI’s, the final collapse, power of corruption, cronies, system crumple, the economy is ceasing to operate, bế tắc KT, idiotic PM, 2016-2020 restructuring, interest rates 2016, bell tolled) : Venezuela Một tập tiền đổi lấy cốc cà phê!

venezuela 1 ce1bb91c cc3a0 phc3aa ve1bb9bi me1bb99t ce1bb8dc tie1bb81n1

venezuela 1 ce1bb91c cc3a0 phc3aa ve1bb9bi me1bb99t ce1bb8dc tie1bb81n

venezuela inflation

Châu Xuân Nguyễn

​x
https://www.facebook.com/BBCVietnamese/videos/1973574685988597/?hc_ref=ARSW4WXc69nohsN8QNjEOFtJA7ViEwa_GlxyQ1mcQsvVKsemcIul4Nuj-zvQx8zTA0o

xxx
Một tập tiền đổi lấy cốc cà phê!

BBC News Tiếng Việt

about 2 months ago ·

Follow

Một tập tiền đổi lấy cốc cà phê!

Giờ đây ở Venezuela, khi muốn mua một cốc cà phê, bạn phải trả hẳn một chồng tiền, số tiền đủ để mua một căn hộ nhỏ 15 năm trước.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s