THẰNG PHẢN QUỐC THỨ 12

https://www.quyenduocbiet.com/a5341/thang-phan-quoc-thu-12

THẰNG PHẢN QUỐC THỨ 12

36857644_487923324980238_7397373567203016704_n
Bọn giòi bọ phản quốc đang xuất đầu lộ diện, chúng còn thách thức dân ta.
Hãy ghi nhớ và bắt chúng phải trả giá cho những hành động của mình

nguồn: FB. Trần Khải Thanh Thủy

One comment on “THẰNG PHẢN QUỐC THỨ 12

  1. Những thằng phản quốc không dừng ở con số 12 chúng nó đông như quân nguyên,muốn trừ tiệt nọc những thằng phản quốc chỉ có cách duy nhất là làm theo những gì mà csvc từng làm ở mnvn trước 75,chờ bắt cho hết những thằng phản quốc đông như quân nguyên Việt Nam đã trở thành tay tạng thứ 2 rồi trần Khải thanh thủy ơi./.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s