TÔN THỜ KẺ SẮC MÁU, NHỮNG QUAN CHỨC CS ĐANG CÓ DÒNG MÁU ĐỒ TỂ

http://www.thesaigonposts.com/2018/12/ton-tho-ke-sac-mau-nhung-quan-chuc-cs.html

Cho đến nay, Cải Cách Ruộng Đất là một vết nhơ lịch sử. 172.000 mạng người đã bỏ mạng chỉ vì họ có tài sản – điều rất bình thường trong xã hội nhưng thời đó họ phải mang tội chết. Tựa như Pol Pot giết đồng bào Kmer của y, chỉ cần có chữ là bị giết. Và đến hôm nay, ở Campuchia, những kẻ đó đều là tội ác đáng nguyền rủa. Khi nào những kẻ thủ ác còn được tôn vinh thì chính thể ấy vẫn sẵn sàng đem sinh mạng nhân dân ra để làm vừa lòng thế lực chính trị khác tựa như Pol Pot.

Giết người vô tội là một tội ác không thể dung thứ. Kẻ trực tiếp đấu tố và giết người vô tội chỉ là những kẻ giết người lẻ tẻ. Nhưng kẻ làm thơ để lên dây cót tinh thần cho hàng vạn đao phủ mạnh tay hơn, tàn ác để giết được nhiều người hơn thì kẻ đó phải bị liệt vào tội ác chống lại loài người. Kẻ đó không ai khác chính là Tố Hữu với nhau những vần thơ của quỷ:

“Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ,

Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong,

Cho đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng,

Thờ Mao Chủ tịch, thờ Stalin bất diệt”

172.000 mạng người vô tội bị giết, trong đó sự góp sức của những vần thơ quỷ này không phải là ít. Hôm nay lịch sử đã phơi bày, tên tuổi của Tố Hữu trong lòng dân là một nhà thơ đồ tể. Ông ta phải được xem là một trong những tội đồ của trời kì đen tối nhất của đất nước.

Thờ một nhà thơ đã cổ võ cho tội ác diệt chủng thì có nghĩa là những kẻ đó cũng đang nuôi trong người một tư tưởng sẵn sàng giết đồng bào nếu cần. Một ngày nào đó ngoại bang ra lệnh cho lãnh đạo Việt Nam thực hiện chính sách diệt chủng dân mình tựa Pol Pol diệt dân Kmer, thì tôi tin chắc, kẻ cho xây ngôi đền thờ Tố Hữu kia sẽ hưởng ứng mạnh nhất.

Nguyễn Hưng Việt

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s