CHƯA THẤY MỘT BỌN DLV NÀO VÔ LIÊM SỈ NHƯ VẬY.

https://www.quyenduocbiet.com/a5973/chua-thay-mot-bon-dlv-nao-vo-liem-si-nhu-vay-

safe_image.php

Dương Hoài Linh

Chúng ngụy tạo hình ảnh đưa ra những lập luận sống sượng trâng tráo để xuyên tạc nền tự do dân chủ nước Pháp được hình thành sau cách mạng 1789.

Chúng ca ngợi nước Việt sắp diệt chủng của chúng chỉ giỏi khoe chim, khoe bướm, câm lặng trước nguy cơ mất nước, tham nhũng, tàn phá môi trường, công an tra tấn dân chết trong đồn công an, nguy cơ các thành phố chìm vào biển Đông vì nạn phá rừng chiếm đất san lấp sông hồ, kênh rạch và bê tông hóa thành phố để bán đất thu ngân sách cứu chế độ.

47179118_215783119335205_2673324667372044288_n nguồn hình sưu tầm Facebook

Chúng đánh vào tâm lý hèn nhát, khoanh tay chờ chết của người dân Việt nhằm thực hiện chân lý: “Một xã hội của bầy cừu sẽ dẫn đến chính quyền của loài sói”.

Nhưng vấn đề vẫn là ở người dân Việt Nam. Họ thấy gì từ những người dân Pháp dù đã có trong tay internet và facebook? Có lẽ mạng xã hội không chỉ làm chức năng thức tỉnh. Nó còn khiến con người mê muội trong những nhận thức sai lầm.

Theo FB. Dương Hoài Linh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s