BOT ngừng thu, cầu cũng đi theo

https://nghiepdoanbaochi.org/2019/06/03/bot-ngung-thu-cau-cung-di-theo/

img_0030.jpg?w=712

BOT cầu Tân Nghĩa, Cao Lãnh, Đồng Tháp ngừng thu phí từ 3.2.2019 . Nhưng phải đến 14 h chiều 31 tháng 05 năm 2019, nghĩa là gần 4 tháng sau cầu mới sập. Như vậy là có bảo hành thêm 4 tháng liền, các nhà đầu tư búa tiếp tục sửa cầu và lập BOT mới, chất lượng nổi trôi.

Cầu nhân 3, phà nhân đôi. Đây là tiêu chuẩn bắt buộc khi thiết kế để đảm bảo hệ số an toàn như vậy tải trọng cho phép là 7 tấn thì tải trọng tới hạn sẽ là 21 tấn, xe 17 tấn đi sập chứng tỏ cầu đã bị thiết kế sai, hay nói cách khác đã có tham nhũng. Cầu do Pháp xây, hai chiếc xe tăng đi qua cũng không sập.

Chất lượng công trình yếu kém. Những chiếc cầu thời Pháp xây để lại đến giờ vẫn còn dùng tốt, còn cầu do Việt Nam làm chưa thông xe đã hư. Hoặc thông xe mới được vài năm đã hỏng, phải làm lại, hết thảy do gian dối mà ra.

Lê Ngọc Lan Hương

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s