Qũy bình ổn xăng dầu âm hơn 620 tỉ đồng trong quí 1

https://www.thesaigontimes.vn/290053/quy-binh-on-xang-dau-am-hon-620-ti-dong-trong-qui-1.html

Nguyễn Loan
Thứ Năm, 13/6/2019, 14:29
(TBKTSG Online) – Khoản dư tính đến cuối năm 2018 là 3.500 tỉ đồng và lãi phát sinh 3,4 tỉ đồng. Tuy nhiên, tính đến hết quí 1, Quỹ bình ổn giá vẫn bị âm 620,643 tỉ đồng.

Qũy bình ổn giá bị âm 620,643 tỉ đồng trong quí 1.

Bộ Tài chính vừa thông tin về tình hình trích lập, sử dụng, số dư Quỹ bình ổn giá trong quí 1 của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, số dư Quỹ bình ổn giá tại thời điểm 31-12-2018 là 3.504,376 tỉ đồng, tổng số sử dụng quỹ trong 3 tháng đầu năm vào khoảng 5.787 tỉ đồng, trong khi số tiền trích quỹ trong quý chỉ vào khoảng 1.659 tỉ đồng.

Tính đến hết quí 1, Quỹ bình ổn giá vẫn bị âm 620,643 tỉ đồng.

Quỹ bình ổn xăng dầu đã được nhà điều hành xả mạnh từ quí 4-2018 và những tháng đầu năm 2019 do giá liên tục tăng mạnh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s