Ban tuyên giáo trung ương: Xin đừng ngủ quên!

https://www.danluan.org/tin-tuc/20190617/ban-tuyen-giao-trung-uong-xin-dung-ngu-quen

Trần Đình Triển

Theo FB Trần Đình Triển

Đảng và nhà nước ta luôn luôn quán triệt tinh thần “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!”; đẩy mạnh phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ban Tuyên Giáo Trung ương được Đảng phân công thường trực quán triệt và thúc đẩy phong trao đó. Có thể khẳng định là tổ chức thường trực “Cuộc cách mạng về tư tưởng và văn hoá”, một trong ba cuộc cách mạng mà chủ nghĩa Mác – Lê Nin đề ra đối với các nước xây dựng CNXH. Thực tế và hơn thế nữa là thống lĩnh, cai quản, Tổng biên tập của tất cả Tổng biên tập các báo, chí, truyền hình, phát thanh trong cả nước.

Vậy mà, một sự kiện trọng đại trong cuộc đời hoạt động của Bác, tôi theo dõi mấy ngày qua hình như không có một cơ quan truyền thông nào của nhà nước nhắc đến.

Ngày 18/6/2019 là 100 năm, nguời thanh niên Việt Nam Nguyễn Tất Thành lấy tên Nguyễn Ái Quốc, gửi đến Hội nghị Versailles (ngày 18/6/1919) Bản yêu sách của nhân dân Việt Nam yêu cầu Chính phủ Pháp phải công nhận các quyền tự do, dân chủ và quyền bình đẳng của dân tộc Việt Nam. Bản yêu sách đó được viết bằng tiếng Pháp, in 6 nghìn bản, có sự đóng góp của cụ Phan Châu Trinh và luật sư Phan Văn Trường.

Bản yêu sách gồm 8 điểm, ngắn gọn, súc tích, bao hàm đầy đủ thể chế chính trị của quốc gia:

1. Ân xá tất cả tù nhân chính trị Việt Nam;
2. Cải cách toàn diện nền pháp lý Đông Dương;
3. Tự do báo chí và tự do tư tưởng;
4. Tự do lập hội và tự do hội họp;
5. Tự do cư trú ở nước ngoài;
6. Tự do học tập và mở các trường kỹ thuật;
7. Thay chế độ Sắc lệnh bằng chế độ ban hành các Đạo luật;
8. Phải có đại diện người Việt Nam để trình bày nguyện vọng của người bản xứ.

Tôi thật sự không hiểu Ban Tuyên giáo Trung ương họ đang chơi, hay đang ngủ hay đang làm gì ? Nếu thật sự có linh hồn thì Bác Hồ sẽ xử lý thế nào?!

Tiến sỹ, luật sư Trần Đình Triển

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s