Hongkong bên hông Trung Quốc

https://baotiengdan.com/2019/06/17/hongkong-ben-hong-trung-quoc/

Trung Bảo

17-6-2019

Tràn ngập trên mạng xã hội là hình ảnh của Hongkong. Hình ảnh của 2 triệu người dân xuống đường đòi bãi bỏ Dự luật Dẫn độ và đòi người đứng đầu nơi này phải từ chức.

Quan sát phản ứng của người Việt ở sự kiện này cũng thấy khác hẳn trước kia. Nếu vài năm trước những vấn đề gây bất lợi cho chính quyền Trung Cộng có thể làm nhiều người bày tỏ hả hê. Bây giờ sự thể hiện ấy đã khác. Hầu hết tôi đọc được sự thán phục tinh thần đấu tranh cho tự do của người Hongkong và cả yêu mến sự đấu tranh ấy. Điều ấy có làm cho ai đó phiền lòng không?

Hongkong, Tây Tạng, Tân Cương, Đài Loan… đều là những mũi tên trên mình con hươu Trung Quốc. Nói như điển cố của nước này khi ví thiên hạ là con hươu, ai bắt được thì của người đó. Tuy tính chất phản kháng của mỗi vùng đất mỗi khác nhưng đều bị nhà cầm quyền Trung Cộng xem là nguy cơ cho sự tan rã “đế chế đỏ”.

Với Tây Tạng là vấn đề độc lập dân tộc – lãnh thổ, bảo tồn di sản văn hoá. Với Tân Cương là xung đột sắc tộc và văn hoá. Với Đài Loan là bảo vệ thành quả độc lập. Với Hongkong lại là vấn đề của tự do, của quyền làm người như họ đã và đang được hưởng sau 100 năm bị đế quốc Anh “đô hộ”.

Chưa thấy báo nào nhắc đến nhưng chắc chắn cuộc biểu tình ở Hongkong đang là niềm cảm hứng cho nhiều người ở Đại Lục. Nhất là khi ngày tưởng niệm Thiên An Môn chỉ mới qua 10 ngày.

Thủ lãnh Joshua Wong (Hoàng Chính Phong) đã ra tù trước thời hạn và tuyên bố tham gia xuống đường. Dù không có tuyên bố chính thức nhưng ai cũng hiểu đó là thành quả của cuộc biểu tình. Khi nhà cầm quyền chấp nhận phá bỏ bản án do mình tuyên lên người bất đồng thì cái ngày chính quyền ấy phải chấp nhận sự có mặt của những người bất đồng trong nghị viện cũng chẳng còn xa nữa.

Với một Hongkong có 2 triệu người đi biểu tình phản đối “mẫu quốc” thì hẳn nhà cầm quyền Trung Cộng không thể không lo lắng. Nếu ngày mai 5 triệu người xuống đường đòi được quay về với “ách đô hộ” của đế quốc thì đây là một nhát dao ngay hông Trung Cộng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s