Quan chức đi tù vì sai phạm, đất cát, quyền lợi của dân có được trả lại không?

https://nghiepdoanbaochi.org/2019/07/08/quan-chuc-di-tu-vi-sai-pham-dat-cat-quyen-loi-cua-dan-co-duoc-tra-lai-khong/

images414967_3b.jpg

“Các đại án liên quan đến các dự án làm mất đất dân, dân đi khiếu kiện rất khổ sở. Các quan chức dự án đó bị mang ra xử lý, dân chúng đồng tình hả hê. Cuối cùng các bạn cho mình hỏi, các quan chức kia đi tù vì sai phạm rồi, thế còn đất cát, quyền lợi của người dân bị mất trong dự án đó có được trả lại không?”- nhà văn gốc Việt Bùi Thanh Hiếu đặt câu hỏi.

Bó đi tù đám quan tham thì dân vẫn chẳng lợi gì, tính nhẩm nó làm thất thoát 1000 tỷ, chỉ cần trong 1000 đó nó tham 1%, đi tù 10 năm còn lợi hơn dân mình đi cày 10 năm, đi tù còn được nuôi chẳng mất gì hết, vậy là ra tù thành tỷ phú. “Năng lượng không mất đi đâu cả, nó chỉ chuyển đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác” –Đất đai, quyền lợi cũng vậy, chẳng mất đi đâu cả; nó chỉ chuyển đổi từ tay nhóm lợi ích này, sang tay nhóm khác!

Cả trăm ngàn những cái gọi là vụ án tham nhũng, bắt được rồi… nhưng tiền tham nhũng không bao giờ nghe nói được công khai minh bạch và cũng không biết cuối cùng nó đi về túi riêng của lãnh đạo hay ban ngành nào.

Câu hỏi trên của ông Hiếu cũng giống câu hỏi: Bắt quan tham mà có thu hồi được tài sản tham nhũng không? Hầu như không thu được đồng nào đâu. Đất đai cướp được thì đã do con cái đứng tên thay cho quan chức, hoặc họ hàng đứng tên thay, hoặc bán đi bán lại nhiều lần, cho nên tài sản bất minh đó cũng chẳng bị tịch thu.

Có kẻ tổ chức cướp trên diện rộng mà còn không bị gì, tổ chức họp báo khóc lóc, cầm khăn mùi xoa vừa mùi vừa xoa, thế mới vĩ đại. Mục đích cuối cùng chỉ là một mũi tên trúngng nhiều đích, vừa lấy được đất, vừa hạ được đối thủ , vừa củng cố được lòng tin của một số người nhẹ dạ!

Về bộ phận quan chức cướp đất, công dân Đinh Hương nói: “Tui thích chúng thịt nhau càng nhiều càng tốt nhờ đó mà dân thấy bộ mặt thật của chúng…. Việc cần làm là giúp người ta hiểu chúng giết nhau vì rượu và thịt chớ không phải vì nước và dân.” 1 là giết nhau vì quyền lực, 2 là giết nhau để dân đen bớt nổi loạn. “Băng cướp thịt nhau để tranh đồ cướp, nên làm gì có chuyện trả lại đồ cướp!”- luật sư Lê Công Định nói.

Bao nhiêu đại án tham nhũng, xử xong, vấn đề cốt lõi là khắc phục hậu quả, thu hồi tiền bạc, của cải thì không thấy đâu. Bắt giam chúng chỉ thêm tốn tiền thuế của dân!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s