Con đường không bao giờ hoàn vốn

https://nghiepdoanbaochi.org/2019/07/15/con-duong-khong-bao-gio-hoan-von/

img_0634.jpg?w=712

Đây là 1 trong những con đường được làm trong 10 năm trở lại đây. Đường sắt trên cao giữa lòng Hà Nội với vốn vay từ Trung Quốc, nhà thầu Trung Quốc, một bằng chứng của tình hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước anh em với số vốn bị “đội” lên tới hơn 18 nghìn tỉ đồng cho 13km, và là con đường được nhân dân đặt tên thân mật là “Con Đường Không Bao Giờ Hoàn Vốn”.

Đường sắt Cát Linh – Hà Đông trì trệ bởi uy tín của nhà thầu Trung Quốc không cao hơn cái vỉa hè. Nói về khoản che mưa, đường sắt này độ nghèo không độ giầu, đi xe đạp xe máy tránh nắng trốn mưa vô cùng lợi ích. Đây là cái dù che mưa lớn nhất thế giới.

Nếu để Trung Quốc thi công đường Bắc Nam nữa thì đến hàng vài chục năm không xong và chắc chắn họ sẽ gieo thêm 2 thế hệ người Trung Quốc nữa cư trú tại nước ta.

Chị Diễm Trúc, một người sống ở Sài Gòn nói: “Do các bác ở phía trên không kiên quyết thôi, chỉ lo lợi ích phần mình còn lợi ích chung thì sao cũng được, tội cho dân tộc ta.”

Trước đây, vào thời còn các vua, đồ Tàu là đồ uy tín. Gốm Tàu, sứ Tàu là hảo hạng, trà Tàu chỉ nhà giàu hoặc danh gia vọng tộc mới có dùng. Thời nay, dưới triết học tiêu diệt giai cấp, đồ Tàu cái gì cũng rẻ mà cái gì cũng dởm và nhanh hư. Thật lầm than cho dân tộc Trung Hoa khi bỏ đi triết Nho để chạy theo các triết học Tây phương ngoại lai, để mất đi truyền thống và mất hết uy tín trong cộng đồng quốc tế.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s