Đại biểu Phan Thị Hồng Xuân lại đề xuất “đ.uổi” ng.ười n.h.ậ.p c.ư khỏi TP.HCM

https://nvphamvietdao5.blogspot.com/2019/07/ai-bieu-hong-xuan-e-xuat-uoi-nguoi-nhap.html

Bởi Lam Truong

Đại biểu Phan Thị Hồng Xuân (trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM) cho rằng thành phố cần xây dựng ch.uẩn m.ực văn hóa lối sống và có biện pha’p mạnh tay, kể cả đưa ng.ười n.h.ậ.p c.ư về nơi cũ nếu họ kh.ông tuân thủ trong thời gian lưu trú tại TP.HCM.

Đại biểu Tăng Hữu Phong nói tình hình a.n n.inh trật tự, an toàn xã hội ở TP.HCM rất đ.á.ng lo ng.ại trong thời gian qua nhưng báo cáo của UBND TPHCM rất ngắn, tính cả nội dung đảm bảo an toàn phòng ch.áy chữa ch.áy và an toàn giao th.ông thì chỉ vỏn vẹn 44 dòng.

Song song đó Đại biểu cũng cho rằng vấn nạn tín d.ụng đen do cá.c đ.ối t.ượng từ phía Bắc vào g.ây á.n, tuy đã bớt gay gắt so với giai đoạn đầu nhưng hầu như ngày nào cũng x.ảy r.a t.ình tr.ạng đ.òi n.ợ kiểu “xã hội đ.en”, tạt chất bẩn, đa’nh đ.ập, thậm chí g.ây á.n m.ạng, kh.iến ng.ười dân b.ức x.úc, bất an và có ng.uy c.ơ tạo điểm nóng.

Đại biểu “Phạm Thị Hồng Xuân” trong phiên họp
“Tình hình t.ội ph.ạm, đặc biệt là “M.T” đang rất đ.á.ng lo ng.ại. Nhiều v.ụ a’n bă’t đ.ối t.ượng đưa về tr.ụ s.ở CA xét ngh.iệm, xe chở kh.ông hết, phải đi 2-3 chuyến. Số v.ụ mua bá.n “M.T” ngày càng tăng”, ông Phong nêu.
Theo Đại biểu Vũ Thanh Lưu đề xuất có hình thức x,ử lý mạnh tay đối với h.ành v.i xả rá.c, nuôi ch.ó mèo phóng uế bừa bãi, t.ình tr.ạng karaoke g.ây tiếng ồn trong khu dân cư.
“Quy định đã có rồi nhưng có nơi x,ử nhiều, có nơi x,ử ít. Phải pha’t đ.ộng toàn dân bảo vệ môi trường, kh.ông xả rá.c nơi c.ông cộng và tăng cường x,ử ph.ạt, nếu kh.ông, t.ình tr.ạng nhờn luật sẽ x.ảy r.a”, ông Lưu nói.
Việc TP.HCM thu hút ng.ười n.h.ậ.p c.ư góp phần làm tăng trưởng nên kinh tế, nhưng nó cũng g.ây ra nhiều hệ lụy theo kèm, điển hình như vấn nạn t.ội ph.ạm, giao th.ông, hạ tầng kỹ thuật xã hội.

“Như chương trình vận đ.ộng toàn dân kh.ông xả rá.c. TPHCM cần khảo s.á.t xem đ.ối t.ượng, khu vực nào xả rá.c nhiều nhất. Đã đến lúc nghĩ đến việc ăn cây nào phải rào cây nấy. Thực tế, có một bộ phận ng.ười n.h.ậ.p c.ư kh.ông tuân thủ cá.c quy định của thành phố. Có biện pha’p nào mạnh mẽ hơn kh.ông? TPHCM có thể y.êu c.ầu họ trở về nơi cư trú cũ vì “Anh ơi đô thành ở đây em sống kh.ông quen”, đại biểu Xuân ví von.
Thành phố này có hàng triệu ng.ười n.h.ậ.p c.ư nhưng họ kh.ông bừa bãi như chị nghĩ. Lãnh đạo thành phố cũng đầy ng.ười n.h.ậ.p c.ư, từ ch.ủ t.ịch đến phó bí thư đấy. Chị nói một bộ phận kh.ông nhỏ ng.ười n.h.ậ.p c.ư thì đó là ng.ười nào, hay chị muốn ám chỉ cả l.ãnh đ.ạo thành phố này cũng xả rá.c bừa bãi và muốn t.ống cổ họ về quê sao?
Ông B.í th.ư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân quê ở Trà Vinh. Ông Ch.ủ t.ịch UBND TP.HCM quê ở Bến Tre. Bây giờ Đại biểu Hội đồng Nhân dân Phan Thị Hồng Xuân (quê quá.n Đồng Tháp), lại đề xuất xây dựng ch.uẩn m.ực cho thị dân, “dân n.h.ậ.p c.ư kh.ông có ch.uẩn m.ực đ.uổi dzìa quê luôn”.
Anh Tất Thành Cang, năm xưa làm Phó B.í th.ư Thường trực Thành uỷ quê ở Long An, v.i ph.ạm đến độ b.ị cắt chức, giờ có đ.uổi anh dzìa Long An hem?! Đã đến lúc dân n.h.ậ.p c.ư này may mắn thành thị dân quay sang bỉ bai dân n.h.ậ.p c.ư khá.c rồi sao?!

Theo ttqs.info

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s