MỖI NGÀY MỘT CON KHỈ: BỐN CON MỘT LÚC

https://www.quyenduocbiet.com/a6964/moi-ngay-mot-con-khi-bon-con-mot-luc

66676970_2397494886939652_4090502027799429120_n

Quyền Được Biết

Đỉnh cao của đỉnh, Thân Thị Thư, Trưởng ban chuyên láo thánh hồ ăn mít trong cuộc họp và xem như chuyện thường ngày, Quyết Tâm ăn dép của người dân sau khi xạo xạo về Thủ Thiêm sau đó chuồn luôn một nước, còn hai em ở dưới thì một em tên LON một em tên LU, cái vụ này là nhạy cảm nhé, nhạy cảm lắm khi rủi bọn thế lực thù địch cực đoan chúng nó thêm dấu sắc, huyền, ngã, hỏi, nặng vào đấy nhé.
Không quản được thì cấm tiệt nhé…

Nguồn hình Facebook

One comment on “MỖI NGÀY MỘT CON KHỈ: BỐN CON MỘT LÚC

 1. LỤC BÁT BỐN – LỜ !!!
  ._.
  1.(Một)-Lầm Thị MÍT tộc Thân
  ‘Ăn như rồng..lộn’, bất phân heo bò !?

  2.(Hai) Lầm Tâm DÉP năm Cờ(5C-con cháu các cu cả)
  ‘Dân(bị)hạnh phúc’cậy nhờ ả nối ngôi !?

  3.(Ba) Lầm Theo-Thị-Hương LON
  Đội đầu Dấu,Mũ hóa Lon-chửa-cồn !?

  4.(Bốn)-Lầm Xuân lú LU-Chồn
  Lấy Lu-chống ngập chứa-Cồn em ui !?
  5 . …
  Bốn-Lờ MÍT DÉP LON LU !
  Tứ Đại Dị Lú lẩn ngu xếp sòng .

  .2N

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s