Tổng thống Thái Anh Văn đồng thuận với sinh viên Hồng Kông

https://nghiepdoanbaochi.org/2019/09/18/tong-thong-thai-anh-van-dong-thuan-voi-sinh-vien-hong-kong-khong-chap-nhan-mot-quoc-gia-hai-che-do/

Tổng thống Đài Loan Thái Anh VănTổng thống Đài Loan Thái Anh Văn

Tổng thống Thái Anh Văn nói “Không chấp nhận “một quốc gia, hai chế độ” là sự đồng thuận lớn nhất của Đài Loan”. Nghĩa là, Đài Loan tham gia bảo trợ cuộc đấu tranh của những người sinh viên Hồng Kông.

Câu nói của bà Thái rất rõ ràng, có nghĩa là Hồng Kông phải là một quốc gia độc lập. Bà Thái đã cho quy chế tị nạn đối với những sinh viên Hồng Kông bị cảnh sát chính quyền Carrie Lam truy đuổi tại quê nhà.

Có tin trên mạng xã hội rằng, bà Thái Anh Văn còn mua bản quyền cuốn sách Gạc Ma- vòng tròn bất tử của Việt Nam để dịch sang tiếng Trung phồn thể cho toàn dân Đài Loan đọc.

Một tuyên ngôn ngắn và đủ! Hoan hô bà Thái Anh Văn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s