5 thành viên Châu Âu trong Hội đồng Bảo an kêu gọi Triều Tiên bỏ võ khí hạt nhân

https://www.voatiengviet.com/a/th%C3%A0nh-vi%C3%AAn-ch%C3%A2u-%C3%A2u-trong-h%E1%BB%99i-%C4%91%E1%BB%93ng-b%E1%BA%A3o-an-k%C3%AAu-g%E1%BB%8Di-tri%E1%BB%81u-ti%C3%AAn-b%E1%BB%8F-v%C3%B5-kh%C3%AD-h%E1%BA%A1t-nh%C3%A2n/5115911.html

Triều Tiên phóng hỏa tiễn tại thành phố biển miền đông Wonsan hôm 2/10

Triều Tiên phóng hỏa tiễn tại thành phố biển miền đông Wonsan hôm 2/10

Năm thành viên Châu Âu trong Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc ngày 8/10 thúc giục Triều Tiên “có bước cụ thể” hướng tới việc từ bỏ võ khí hạt nhân và các chương trình phi đạn đạn đạo một cách đầy đủ, kiểm chứng được, và không thể đảo ngược.

Các đặc sứ ra thông cáo chung sau cuộc họp kín của hội đồng gồm 15 thành viên bàn về vấn đề Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố đã thử phi đạn đạn đạo mới phóng đi từ tàu ngầm hồi thứ Tư tuần trước. Cuộc họp được tổ chức theo đề nghị của Đức, Anh, và Pháp.

Đợt phóng này là hành động khiêu khích nhất của Triều Tiên kể từ khi tái tục đối thoại với Mỹ vào năm ngoái và được thực hiện tiếp theo sau một loạt các cuộc thử nghiệm phi đạn trong vài tháng qua. Các nghị quyết của Hội đồng Bảo an cấm Triều Tiên dùng công nghệ phi đạn đạn đạo.

Năm thành viên Châu Âu trong Hội đồng Bảo an nói các đợt phóng thử phi đạn của Triều Tiên gây phương hại tới an ninh ổn định khu vực và rõ ràng vi phạm các nghị quyết của Hội đồng.

“Hội đồng Bảo an cần phải duy trì các nghị quyết. Các chế tài quốc tế phải giữ nguyên và phải thực thi đầy đủ, nghiêm ngặt,” đặc sứ của Đức, Anh, Pháp, Bỉ, và Ba Lan nhấn mạnh trong thông cáo.

Đầu tuần này, Triều Tiên đã khuyến cáo Mỹ, Anh, Pháp, Đức rằng nêu vấn đề thử phi đạn của Triều Tiên tại Hội đồng Bảo an chỉ “thôi thúc thêm chí hướng bảo vệ chủ quyền của chúng tôi.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s