AK47 nhận trách nhiệm về báo cáo môi trường gian dối

https://nghiepdoanbaochi.org/2019/10/08/ak47-nhan-trach-nhiem-ve-bao-cao-moi-truong-gian-doi/

img_1744.jpg?w=1080

Lời quảng cáo của AK47, vô tình tự thú của họ: “BỊ CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM ĐÁNH GIÁ 1 SAO, AIRVISUAL ĐÃ PHẢI RÚT LUI KHÔNG ĐIỀU KIỆN KHỎI APPLE STORE VÀ GOOGLE PLAY. CHỨNG TỎ LÒNG TỰ HÀO DÂN TỘC ĐÃ CHIẾN THẮNG TẤT CẢ NHỮNG GÌ XUYÊN TẠC VÀ KHÔNG ĐÚNG SỰ THẬT VỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI VIỆT NAM. XIN CHO MỘT TRÀNG PHÁO TAY NGƯỠNG MỘ 10.000 CHIẾN BINH TÁC CHIẾN KHÔNG GIAN MẠNG AK47 @};—

https://m.baomoi.com/vi-sao-airvisual-an-khoi-kho-ung-dung-viet-nam/c/32470375.epi”

img_1744-1.jpg?w=1080

Airvisual đã trung thực đưa ra thống kê. Thống kê đó có lợi cho dân để bảo tồn sự sống, nhưng được AK47 nghĩ là bất lợi cho họ, nên họ đã đánh vào trung tâm thông kê. Nói cách khác, AK47 chống lại sự sống.

Bình luận về các chú bộ đội, nhạc sĩ Tuấn Khanh nói nhỏ nhẹ: “Tùy các anh thôi. Sau khi dùng súng bắn vào đồng bào, các anh lại tự bắn vào đầu mình. Kết thúc thật có hậu!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s