Chủ tịch Hội nhà báo Thuận Hữu: “công an bây giờ sợ dư luận, cảnh sát sợ quay phim ”

https://nghiepdoanbaochi.org/2019/10/23/chu-tich-hoi-nha-bao-thuan-huu-cong-an-bay-gio-so-du-luan-canh-sat-so-quay-phim/

48thuan-huu-tp-hai-phong-14.jpg

Ở ta tình trạng chửi tràn lan mà bất lực. Những tin tức giả mạo xuất hiện thường xuyên. Có lẽ công an bây giờ sợ dư luận, cảnh sát sợ cả người vi phạm quay phim, chụp ảnh làm lung tung cả lên. Có tình trạng chửi cơ quan công quyền như hát hay”.- ông Thuận Hữu phát biểu. Ý của ông Thuận Hữu là muốn dùng công an, cảnh sát để dẹp dư luận, nhưng giờ ông cũng không thể sai khiến công an, cảnh sát được nữa.

Nữ nhà báo Bùi Thị Oanh, sống trong nước phản đối ông Thuận Hữu bằng một câu nói đồng tình: “Nhà cháu công nhận mạng xã hội không chừa một đứa nào ăn của dân, cướp của dân, bóc lột dân.”

Lý giải hiện tượng chửi, ông Từ Thức, ký giả quốc tế thường trú tại Paris, tốt nghiệp đại học Văn khoa Sài Gòn nói: “Cái chuyện ‘’chửi tràn lan sang các công quyền như hát hay’’ cũng láo. Đáng lẽ chỉ chửi các cơ quan tư nhân. Khổ một cái, bố bảo cũng không ai biết các cơ quan, cái nào, cục nào là công, cái nào, cục nào là tư. Bởi vì chuyện kinh doanh nào cũng có vua quan đứng sau, và vua quan xử dụng công quyền như của riêng. Nếu không phải vua quan ta, cũng là vua quan nước lạ. “

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s