LÀM DỞ, NÓI DỞ VÀ VIẾT CŨNG DỞ .Nguyễn Doãn Đôn

https://badamxoevietnam2.wordpress.com/2019/10/22/lam-do-noi-do-va-viet-cung-do-nguyen-doan-don/

Để xem Tổng tịch có gì đột biến ngoài chuyện đột quỵ ra ;Tôi đã tò mò vào mạng xem toàn văn hai bài phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng trong Lễ khai mạc và bế mac Hội nghị Trung ương lần thứ 11. Nếu in ra bằng kiểu chữ Arial và khổ chữ cỡ 12 để đọc thì khoảng chừng 13 trang.

Nhưng phải thành thật nói rằng không đáng để chúng ta đọc. Chữ thì nhiều mà nội dung rỗng tuếch. Tôi đọc đi mà cứ tưởng là đọc lại vì mạch văn cứ thao thao bất tuyệt và hao hao nhiều đoạn giống nhau. Tôi cố đọc lướt nhanh để khái quát cho có ngọn nghành vì muốn “nói là phải có sách và mách thì phải có chứng”. Để từ đó mà ngó nghiêng, xem xét cái dở, cái đáng trách nó nằm cụ thể ở cung đoạn và thứ bậc nào mà thôi.

Toàn bộ hai bài phát biểu dài như dãy Trường Sơn, bạt ngàn những cụm từ quen thuộc, vô hồn mà ông đã từng dùng quá nhiều lần, cũ như Trái đất ; Nào là “Khẳng định”, “định hướng”, “kiên quyết”, “kế thừa”, “Phát huy cao độ”, “tăng trưởng bền vững”, “tầm nhìn sâu rộng xuyên suốt”, “Then chốt của Đảng” v.v…

Có thể nói nội dung, bố cục của cả hai bài viết đều không mang tính khoa học. Có lẽ vì chẳng có cái học gì để mà khoa, mà khoe ra cả. Nhiều câu viết sai ngữ pháp, có thể là do miễn cưỡng vì phải né tránh trong lúc “chấp bút”. Từ ngữ sử dụng gò bó, không được uyển chuyển và chau chuốt. Động, trạng từ ghép đặt không chuẩn mực . Có câu không tìm thấy chủ ngữ ở đâu. Khiến người đọc cảm thấy tối nghĩa và vô hồn.

Bài viết nhiều chỗ lại dùng câu dài lê thê để kể lể miên man. Dấu chấm, phẩy bỡ ngỡ như gái mới về nhà chồng; Cứ bâng khuâng, vụng về mà không biết đặt để vào đâu cho đặng. Xếp sắp nội dung trình bày thiếu tính khoa học nên Diễn văn không sáng sủa và rành mạch.

Tôi có cảm giác tác giả cứ nghĩ bất chợt trong đầu thấy từ gì hay hay ở trong cái rổ lý luận tích góp, chắp vá của mình là đổ bừa ra cái sân như người ta phơi cá khô vậy. Có lẽ vì thế mà bài Diễn văn lủng củng chăng?

Xin được trích một đoạn trong bài Diễn văn khai mạc của ông Nguyễn Phú trọng, nguyên văn như sau:

“Dự thảo Báo cáo đã đề cập, phân tích về bối cảnh thực hiện Cương lĩnh 2011; nhận định, đánh giá về thành tựu trong phát triển nhận thức lý luận của Đảng; những kết quả, hạn chế và những vấn đề đặt ra trong thực tiễn 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 đối với từng lĩnh vực của đời sống xã hội; đánh giá chung về ý nghĩa và giá trị của Cương lĩnh. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến dự báo bối cảnh quốc tế, trong nước thời gian tới; tiếp tục bổ sung, phát triển nhận thức lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta; định hướng lớn và giải pháp xây dựng, phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…”

Đại loại trong hai bài Diễn văn rất nhiều chỗ “nhốn nháo, liên thiên” như vậy.

Làm đã dở, bây giờ nói và viết cũng dở òm thì hỏi bao giờ mới tiến tới Thiên đường CNXH hở trời?

Và đặc biệt không đả động gì đến Danh từ Biển Đông, Bãi Tư Chính hay hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Mần thinh!

Nguyễn Doãn Đôn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s