CXN _ 110219_14 584_Mời đọc lại bài cũ 2916 ngày 4.8.13 (6 năm 3 tháng trước) với lời tiên đoán về KT và CT của VN (long range forcast on Economy & Politics of VN since 8.13)

Image may contain: 1 person

(FILES) This photo taken on July 18, 2006 shows cyclists passing through thick pollution from a factory in Yutian, 100km east of Beijing in China’s northwest Hebei province. Surging levels of carbon dioxide sent greenhouse gases in the atmosphere to a new record in 2013, while oceans, which absorb the emissions, have become more acidic than ever, the UN said on September 9, 2014. AFP PHOTO / PETER PARKS

Châu Xuân Nguyễn
xx
Mời đọc bài cũ 2916 ngày 4.8.13 (6 năm và 3 tháng trước)
xx

CXN_080413_2916_Lời tiên tri về Kinh Tế CS sụp kéo theo chính trị (main self-fulfilling prophecy)

Châu Xuân Nguyễn

Dưới đây là định nghĩa của những gì tôi làm 4 năm nay…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s