Thu thuế ít nhất 3.400 tỉ đồng/ngày từ nay đến cuối năm

https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/thu-thue-it-nhat-3400-ti-dongngay-tu-nay-den-cuoi-nam-1146134.html

8-11-2019

Đó là số thuế mà ngành thuế sẽ phải thực hiện từ nay đến cuối năm.

Thu thuế ít nhất 3.400 tỉ đồng mỗi ngày /// Ngọc Dương
Thu thuế ít nhất 3.400 tỉ đồng mỗi ngày

Theo Tổng cục Thuế, tổng thu ngân sách của ngành thuế trong 10 tháng qua đạt hơn 1 triệu tỉ đồng, bằng 89,3% dự toán, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2018. Trong 2 tháng cuối năm 2019, các cục thuế địa phương phải thu tối thiểu 204.500 tỉ đồng tiền thuế vào ngân sách, trong đó số thu nội địa khoảng 202.300 tỉ đồng. Như vậy, bình quân mỗi ngày toàn hệ thống thuế phải thu ít nhất 3.400 tỉ đồng mới có thể hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách.

Thu nội địa trong 10 tháng qua đạt 995.816 tỉ đồng, chủ yếu từ đất đai, tài nguyên khoáng sản như thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 114,7%, tiền thuê đất đạt 118,7%, tiền sử dụng đất đạt 122%, thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên, khoáng sản đạt 144,2%… Có 3 khoản thu có tiến độ chậm là thuế bảo vệ môi trường; phí, lệ phí; tiền bán nhà.
Để thu thuế đạt kế hoạch đề ra, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế địa phương giao thu nợ thuế cho từng đơn vị, công chức thuế; thu dứt điểm đối với khoản thuế bảo vệ môi trường còn nợ đọng; rà soát chống thất thu đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh, hộ cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ…

Thanh Xuân

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s