Tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng từ ngày 01/07/20

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/vn-increases-basic-wages-up-to-1point6-millionvnd-month-on-july20-11122019073302.html

RFA
2019-11-12

Ảnh minh họaẢnh minh họaAFP

Quốc hội Việt Nam vừa thông qua mức lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng kể từ ngày 01/07/2020.

Theo mức lương mới thì kể từ ngày 01/07/20, lương của cán bộ, công chức được tính theo công thức 1,6 triệu đồng nhân với hệ số hiện hưởng. Và mức lương thấp nhất là 2,16 triệu đồng/tháng, mức lương cao nhất là 16 triệu đồng/tháng. Mức lương của chuyên gia cao cấp tương đương với lương của cấp bộ trưởng.

Cán bộ, công chức bên cạnh tiền lương còn được hưởng một số phụ cấp tùy theo chức danh và lĩnh vực cụ thể như phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp khu vực, phụ cấp độc hại nguy hiểm…

Quốc hội cũng giao Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng bằng mức lương cơ sở, tính từ ngày 01/07/20.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện về chính sách tạo nguồn cải cách tiền lương và tiết kiệm triệt để cùng tinh giảm biên chế và nâng cao mức tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập nhằm ưu tiên nhiều nguồn cho cải cách lương.

Quốc hội Việt Nam cho biết hiện ngân sách Trung ương bội chi xấp xỉ 218 tỷ đồng, tương đương 3,2% GDP, bội chi ngân sách địa phương là 17 tỷ đồng, tương đương 0,24%GDP.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s