MỘT XÃ HỘI KHÁT …… TIỀN!

https://www.quyenduocbiet.com/a7482/mot-xa-hoi-khat-tien-

60893897_2282610168668398_2579279091341459456_n

Nguyễn Huy Thành
Facebook

Thể chế cs sinh ra cơ chế ngược do vậy dẫn đến nhu cầu tiền là trên hết do vậy tạo nên một xã hội khát tiền.
Để có vị trí xã hội họ cần bỏ tiền trước thu lại sau do vậy họ phải bất chấp mọi thủ đoạn để kiếm tiền.
Thứ hai thể chế coi trọng hình thức và vị trí xã hội nên làm cho mọi người luôn muốn thể hiện mình hơn người khác cũng tạo nhu cầu khát tiền nên lượng xe sang để thể hiện đẳng cấp được bán ra ở VN không phải ít, quần áo đồ hiệu bán với lượng không hề nhỏ!
Bác sỹ nơi mà Y ĐỨC là cao nhất thì lại là nơi đặt đồng tiền lên trên hết. Phải có tiền Bs mới khám, chữa. Kể cả người bệnh thập tử nhất sinh thì họ vẫn thờ ơ vô cảm!
Còn dân thì sao khát tiền?
Với xã hội như vậy thì người dân ko có tiền không duy trì được cuộc sống, dành tiền khi ốm đau trái gió trở trời ..v.v…

Một xã hội mà con người chỉ coi trọng đồng tiền, khác gì những con vật chỉ coi trọng miếng ăn.

Xã hội đó không băng hoại về nhân cách mới là chuyện lạ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s