Hong Kong bật đèn xanh cho cuộc tuần hành lớn ngày 8/12

https://www.voatiengviet.com/a/hong-kong-b%E1%BA%ADt-%C4%91%C3%A8n-xanh-cho-cu%E1%BB%99c-tu%E1%BA%A7n-h%C3%A0nh-l%E1%BB%9Bn-ng%C3%A0y-8-12/5194121.html

Một cuộc xuống đường của người Hong Kong.

Một cuộc xuống đường của người Hong Kong.

Chính quyền Hong Kong đã cho phép người biểu tình tuần hành vào cuối tuần này, Reuters đưa tin, dẫn lời các nhà tổ chức.

Mặt trận Nhân quyền Dân sự, nhóm đã tổ chức các cuộc tuần hành với sự tham gia của hàng triệu người hồi tháng Sáu, cho biết đã được cảnh sát cho phép tiến hành cuộc tuần hành Ngày Nhân quyền vào ngày 8/12.

Tin cho hay, nhóm này từng bị bác đơn xin tổ chức các cuộc tuần hành.

Theo Reuters, trong khoảng thời gian sáu tháng qua, từng xảy ra các cuộc biểu tình bạo lực nên chính quyền đã từ chối đơn xin tuần hành.

Tình hình trở nên lắng dịu hơn kể từ sau cuộc bầu cử cấp quận ngày 24/11, khi các ứng viên ủng hộ dân chủ giành được gần 90% số ghế.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s