CHỌN MỘT KẺ TỒI

https://www.quyenduocbiet.com/a7610/chon-mot-ke-toi

Nguyen-Duc-Kien-4378-1576236937

Luân Lê
Facebook

Một chính phủ chẳng lẽ đã hết chuyên gia kinh tế tới mức phải để một gã ủng hộ “Thu giá” và “BOT không ảnh hưởng tới người nghèo” làm Tổ trưởng tổ tư vấn kinh tế cho người đứng đầu nội các? Một lựa chọn tồi sẽ phá nát thêm nền kinh tế vốn đang bung bét này. Hãy nhớ một thời nhà thơ đi làm kinh tế (Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng) và khiến đất nước tiêu điều, kiệt quệ ra sao.

Một người mà ủng hộ bất chấp những lô-gích thông thường về ngôn ngữ và luật pháp để ủng hộ việc giải quyết bất ổn dựa vào sự áp đặt cái sai trái của từ ngữ; bất chấp lô-gích thông thường về mối tương quan trong vận hành kinh tế của thị trường để tách người nghèo khỏi dòng chảy lưu thông – cũng như kẻ muốn đánh thuế thật cao để loại bỏ người nghèo khỏi các đô thị lớn nhằm hạn chế di dân từ các tỉnh khác vào – sẽ đem tới những tư vấn với phẩm chất như thế nào bằng trí não tệ hại như vậy trong công việc quốc gia?

Với tư cách vừa là đại biểu quốc hội, đã không đưa ra những khuyến nghị hay giải pháp thoả đáng cho nhân dân trên chốn nghị trường mà lại bảo vệ những sai trái gây nên bất ổn xã hội, nay tiếp tục được kiêm nhiệm tham gia tư vấn kinh tế cho chính phủ. Thật khó hình dung nổi cho sự sắp xếp này.

Chúng ta hãy sớm biết lo lắng về điều đó, những nhân sự tồi sẽ đưa ra những giải pháp mà hoàn toàn có khả năng để phá hỏng những chính sách lớn và quan trọng của đất nước. Kẻ thiếu phẩm chất cả về trí tuệ, tri thức khoa học và nhân cách khi đại diện cho dân, nó đã được thấy rõ qua nhiều sự việc công khai, cớ gì lại tiếp tục được bổ nhiệm vào những vị trí đòi hỏi những tố chất hoàn toàn ngược lại?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s