Dư luận viên biết nghe ai đây?

https://baotiengdan.com/2019/12/14/du-luan-vien-biet-nghe-ai-day/

Ngô Trường An

14-12-2019

Chúng nó mỗi người một ý. Tên này nói ra ý này thì lập tức tên kia phản lại ý khác. Chúng cứ vả vào mồm nhau chan chát như thế này mà hội nghị nào cũng 100% biểu quyết thống nhất, đồng tình, tán thành… Thế mới tài tình chứ ạ.

– Ông Thống đốc Nguyễn Văn Bình: Chủ trương của đảng làm cho dân giàu nước mạnh.

– Ông bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Đói khát mới là lợi thế.

***

– Ông Nguyễn Phú Trọng: Chúng ta phải lấy lại lòng tin, tình thương yêu của nhân dân.

– Ông Nguyễn Xuân Phúc: Điều tôi muốn nhấn mạnh là, lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng chưa bao giờ lớn và sâu sắc như lúc này.

***

– Ông Võ Văn Thưởng: Nhiều nước xem VN là mô hình phát triển để học tập.

– Ông Nguyễn Văn Phụng: Chúng ta đang bán đất để ăn, và ăn luôn hết phần của con cháu trong tương lai.

***

– Ông Võ Văn Thưởng: Chống tham nhũng không có vùng cấm, không có chuyện hạ cánh an toàn.

– Ông Ngô Tuấn Nghĩa: Không nên tố cáo cán bộ đã nghỉ hưu vì nó sẽ khiến tình hình phức tạp thêm.

***

– Ông Nguyễn Xuân Phúc: Tôi mong muốn có nhiều người phản biện sắc sảo cho đảng, chính quyền.

– Ông Nguyễn Văn Hưởng: Nhà nước ta do đảng lãnh đạo nên không cần phản biện gì cả. Phản biện là phản động.

***

– Ông Nguyễn Phú Trọng: Thời đại HCM hôm nay là thời đại rực rỡ nhất của lịch sử dân tộc.

– Ông Nguyễn Xuân Phúc: Dân tộc VN hôm nay đang còn nhiều người nghèo khổ, rất khổ.

***

– Ông Trần Hồng Hà: Không có chuyện người nước ngoài mua đất ở VN.

– Ông Ngô Văn Hồng: Khu vực sân bay Nước Mặn có 21 lô đất do người TQ đứng tên.

***

– Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm: Không có chuyện người dân chửi đảng.

– Ông Thuận Hữu: Mạng xã hội bây giờ chửi không chừa một ai.

***

Dân thì éo thèm nghe tên nào cả. Còn DLV phải nghe ai cho đúng đây? Nghe theo tên này thì mích lòng tên kia, làm theo thằng này thì phật ý thằng nọ. Thằng nào cũng đảng, cũng lãnh đạo, cũng bề trên cả. Khổ thân!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s