CHÍNH PHỦ CỦA THẰNG NGU BỔ NHIỆM THẰNG ĐẦN

https://www.quyenduocbiet.com/a7621/chinh-phu-cua-thang-ngu-bo-nhiem-thang-dan80094144_2794042733984715_3564608218984349696_n

Quyền Được Biết

Sau khi kế thừa cái di sản tan hoang của Nguyễn Tấn Dũng để lại, Nguyễn Xuân Phúc khoác lác rằng mình sẽ xây dựng một cái chính phủ “Kiến Tạo” nhằm thay đổi đất nước, thể nhưng bộ máy kiến tạo của y không có kế hoạch nào khả thi khi nợ nần càng ngày càng lún sâu, phải mượn nợ sau để trả nợ trước, cuối cùng cái kiến tạo của Phúc là đè đầu cởi cổ dân đen với những loại thuế, phí độc quyền của bộ máy quốc doanh như xăng, dầu, điện, nước, viễn thông, BOT…; tất cả những cái ngu của bọn chúng người dân lãnh đủ nhưng không ai dám than van bởi vì bộ máy công an trị sẵn sàng đàn áp, bỏ tù và thủ tiêu bất cứ ai chỉ trích chế độ.
Nguyễn Xuân Phúc với lý lịch lụi tự khai có trình độ Đại Học Quốc Gia Singapore nhưng khi y nói tiếng Anh ai cũng phì cười, nay lại ký một quyết định cho Nguyễn Đức Kiên làm tổ trưởng tổ tư vấn kinh tế cho chính phủ thì thật là hết thuốc chữa.
Chuyện của “Thiến Sỹ Kinh Tế” Kiên đã có nhiều người bóc mẽ rằng y qua Đức chỉ học một lớp ngắn hạn không hề tốt nghiệp nhưng nhờ lý lịch cây đa cây đề nên chen chân được vào chốn quan trường và nay chui sâu, trèo cao để tư vấn cho ông Thủ Tướng có học nhưng chữ không biết mình!
Thảm thương cho đất nước và con người Việt Nam, có lẽ trời tận diệt dân tộc này khi nhân tài hoàn toàn vắng bóng, hoặc nếu có cũng không được sử dụng.
Không lẽ gần 100 triệu con người mà không có được một ai có trình độ cao hay sao mà lại để cho một thằng ba vạ mang tên Nguyễn Đức Kiên múa may quay cuồng?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s