CXN _122919_14 680_ Một bài viết quá hay về tổng kết tài năng của anh tôi, Phạm Nhật Vượng…”Kinh tế thị trường giá cả quay quanh giá trị.Anh tôi chỉ giỏi kết hợp với các quan chức ăn đất với giá rẻ mạt còn sang lĩnh vực kinh doanh cần trí tuệ còn phải trả học phí nhiều, anh tôi lỗ vốn dài , anh tôi trong năm nay đã phải bán VinMart, VinMart+, VinEco cho Masan để lấy tiền làm công nghệ ( ô tô, xe máy, điện thoại ) . Anh tôi không cẩn thận nhẩy vào lĩnh vực này mất hết cả vốn lẫn lãi.” Mỗi ngày nhìn thấy một hành động tuyệt vọng của Phạm Nhật Vượng để hòng sống sót trên thương trường (y chang CSVN thôi). Những hành động biếu không Fadil kiểu bia kèm lạc, bán tất tần tật các DN khác để chuẩn bị bù lỗ 1 tỷ đô hàng năm (với giá 20k$/xe thì 1 tỷ đô tương đương 50 ngàn xe cho không trước khi bán số lượng sản xuất còn là để sống còn, để phá huề ….) cho Vinfast với những thông tin ngay trên Facebook tiêu cực (negative publicity). Ngày hôm nay Vinfast lại làm một động tác tuyệt vọng khác là giảm giá hơn 30% xe gắn máy điện, từ 21 triệu/chiếc còn 13 triệu/chiếc. Đây chỉ là hành động để tăng lượng tiền thu vào để chi phí cho vụ xe hơi, chi phí xe hơi vẫn liên tục phải chi ra nhưng bán thì không ai mua. Khả năng là xe đạp điện khi ng tiêu dùng đọc những bài báo về QA/QC (kiểm tra chất lượng) của Fadil họ cũng sẽ tấy chay xe đạp điện này luôn. Nói chung là người khôn sẽ bán tất cả cp dính với PN Vượng vì sau vụ fadil sẽ liên tục xuất hiện những faults của fadil trên FB, khi bạn ko có QA/QC thì nó sẽ xuất hiện hoài và thường hơn, nhiều hơn, vì đó chính là Mỹ đưa ra luật xe trái chanh. Mời xem bài cũ…(PN Vượng): XE VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG…Xe đạp điện Ludo

 

xxx No photo description available.
https://www.facebook.com/haiduong.nguyen.102/posts/1559933380826235
xx

Hai Duong is with Thanh Sơn Phạm and 8 others.

Yesterday at 7:07 PM ·

Kinh tế thị trường giá cả quay quanh giá trị.
Khi Vin đinh giá xe đạp điện cao quá xe không bán được một thời gian nó chở về giá trị thực của nó bằng với giá xe đạp điện Trung Quốc.
Khi Vin định giá điện thoại của mình cao quá dẫn đến không bán được lỗ vốn điện thoại giải tán bằng hình thức cho tặng.
Khi Vin định giá ô tô VinFast cao không thực tế nhiều lần trước sau phải hạ giá sản phẩm củng chủng loại may ra mới tiêu thụ được.
Anh tôi chỉ giỏi kết hợp với các quan chức ăn đất với giá rẻ mạt còn sang lĩnh vực kinh doanh cần trí tuệ còn phải trả học phí nhiều, anh tôi lỗ vốn dài , anh tôi trong năm nay đã phải bán VinMart, VinMart+, VinEco cho Masan để lấy tiền làm công nghệ ( ô tô, xe máy, điện thoại ) . Anh tôi không cẩn thận nhẩy vào lĩnh vực này mất hết cả vốn lẫn lãi.

No photo description available.

37You, Nguyễn Hải Đăng, Kim Bui and 34 others
6 Comments12 Shares

Like

CommentShare

CXN _122919_14 679_

Mỗi ngày nhìn thấy một hành động tuyệt vọng của Phạm Nhật Vượng để hòng sống sót trên thương trường (y chang CSVN thôi). Những hành động biếu không Fadil kiểu bia kèm lạc, bán tất tần tật các DN khác để chuẩn bị bù lỗ 1 tỷ đô hàng năm (với giá 20k$/xe thì 1 tỷ đô tương đương 50 ngàn xe cho không trước khi bán số lượng sản xuất còn là để sống còn, để phá huề ….) cho Vinfast với những thông tin ngay trên Facebook tiêu cực (negative publicity). Ngày hôm nay Vinfast lại làm một động tác tuyệt vọng khác là giảm giá hơn 30% xe gắn máy điện, từ 21 triệu/chiếc còn 13 triệu/chiếc. Đây chỉ là hành động để tăng lượng tiền thu vào để chi phí cho vụ xe hơi, chi phí xe hơi vẫn liên tục phải chi ra nhưng bán thì không ai mua. Khả năng là xe đạp điện khi ng tiêu dùng đọc những bài báo về QA/QC (kiểm tra chất lượng) của Fadil họ cũng sẽ tấy chay xe đạp điện này luôn. Nói chung là người khôn sẽ bán tất cả cp dính với PN Vượng vì sau vụ fadil sẽ liên tục xuất hiện những faults của fadil trên FB, khi bạn ko có QA/QC thì nó sẽ xuất hiện hoài và thường hơn, nhiều hơn, vì đó chính là Mỹ đưa ra luật xe trái chanh. Mời xem bài cũ…: XE VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG…Xe đạp điện Ludo

xxx

xx Image may contain: motorcycle and text
Châu Xuân Nguyễn
xx
Mời xem bài cũ 14 674 ngày 26.12.19

xx
CXN _122619_14 674_ Tất cả những gì PN Vượng làm ngày hôm nay là chỉ để tồn tại mà thôi, để không bị vỡ nợ. Tự nhiên leo lên lưng cọp 1 tỷ đô/năm thì phải bằng mọi cách không dám xuống, tiền thì chi hết rồi, cơ xưởng sản xuất, hàng ngàn nhân viên, marketing mà chiếc xe (xe Fadil bán không ai mua nên phải dùng thủ thuật “mua bia kèm lạc” để vừa bán bia vừa tiêu thụ lạc)thì tiếng Anh gọi là “a lemon” (trái chanh, xem Wikipedia bên dưới). Phạm Nhật Vượng chắc chưa biết về Luật “trái chanh” (còn gọi là luật Magnuson–Moss Warranty Act ) nên mới dự định bỏ ra 2 tỷ đô bán xe vào thị trường Mỹ: Vingroup tặng xe hơi VinFast cho khách mua nhàxxx
Vingroup tặng xe hơi VinFast cho khách mua nhà - Ảnh 1.

Châu Xuân Nguyễn
xx
Mời bấm vào đây đọc Luật “Trái Chanh”
xx

https://en.wikipedia.org/wiki/Lemon_(automobile)
xx

The Lemon Law

The Magnuson–Moss Warranty Act is a United States federal law enacted in 1975 to protect consumers from deceptive warranty practices. The Act was sponsored by Senator Warren G. Magnuson of Washington with co-sponsors Senator Frank Moss of Utah, and U.S. Representative John E. Moss of California. The purpose of the Act was to make product warranties more easily understood and enforceable, and to provide the Federal Trade Commission with a means of better protecting consumers. The Act does not force a manufacturer to include a warranty with its products but if there is one it must be in writing and comply with the rules of the Magnuson-Moss Warranty Act.[1]

Etymology

The words used to describe a highly flawed item predates its use in describing cars and can be traced back to the beginning of the 20th century as a British and American slang term.[2] The British use is derived from the US use and is less precise or specific: to be “sold a lemon” is little different from “sold a pup”.

Its first attribution to mean a problematic car was in a Volkswagen advertisement created by Julian Koenig and Helmut Krone as part of an advertisement campaign managed by William Bernbach, all advertising executives with the firm Doyle Dane Bernbach in 1960, which was a follow-up to their Think Small advertising campaign for VW.[3][4]

Economist George Akerlof in his 1970 paper “The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism[5] identified the severe lemon problems that may afflict markets characterized by asymmetrical information.[6]

New vehicles

New vehicles may contain flaws or defects in workmanship, caused by design flaws or by an error during the automotive factory build process. These errors can range from parts being installed incorrectly to a tool that was used to build the car not being removed or a batch of materials with structural or chemical flaws. The idiom “Friday afternoon car” was used to describe new cars that had been delivered with numerous faults or suffered from an excessive number of warranty claims early in their lives – based on the premise that assembly line workers were far more likely to make errors at the times when they were perceived to be least interested in the standard of their workmanship.

Consumer protection legislation typically labels vehicles as “lemons” if the same problem recurs despite multiple repair attempts (such as three times in a row over a short period, where previous attempts have not corrected the problem) or where defects have caused a new vehicle to be out of service for a prolonged period (typically 30 days or longer) for repairs.

Lemon laws primarily serve to force manufacturers to buy back defective vehicles or exchange them. Depending on the jurisdiction, a process similar to vehicle title branding may also be used to warn subsequent purchasers of the history of a problem vehicle. While this portion of a vehicle’s history is usually not retained with the title when exporting it to another jurisdiction, at least one jurisdiction (California) has started compelling manufacturers to brand the titles of any previously reacquired vehicles that they import or export from the jurisdiction.

xx
GOOGLE DỊCH CXN HIỆU ĐÍNH
XX
Luật Trái chanh

Đạo luật bảo hành mang tên Magnuson-Moss là một đạo luật liên bang Hoa Kỳ ban hành năm 1975 để bảo vệ người tiêu dùng khỏi các hành vi bảo hành lừa đảo. Đạo luật được tài trợ bởi Thượng nghị sĩ Warren G. Magnuson của Washington với nhà đồng tài trợ Thượng nghị sĩ Frank Moss của Utah, và Đại diện Hoa Kỳ John E. Moss của California. Mục đích của Đạo luật là làm cho bảo hành sản phẩm dễ hiểu và dễ thực thi hơn, đồng thời cung cấp cho Ủy ban Thương mại Liên bang một biện pháp bảo vệ người tiêu dùng tốt hơn. Đạo luật không buộc nhà sản xuất bao gồm bảo hành với các sản phẩm của mình nhưng nếu có, nó phải được lập thành văn bản và tuân thủ các quy tắc của Đạo luật bảo hành Magnuson-Moss. [1]
Nguyên thủy của từ ngữ Trái Chanh

Các từ được sử dụng để mô tả một xe hơi rất nhiều lỗi kỷ thuật trước khi sử dụng và từ ngữ traí chanh có thể được bắt nguồn từ đầu thế kỷ 20 như một thuật ngữ tiếng lóng của Anh và Mỹ. [2] Việc sử dụng của người Anh có nguồn gốc từ việc sử dụng ở Hoa Kỳ và ít chính xác hoặc cụ thể hơn: để được “bán một quả chanh” khác với “một con chó con”.

Thuộc tính đầu tiên của nó có nghĩa là một chiếc xe có vấn đề là trong một quảng cáo của Volkswagen do Julian Koenig và Helmut Krone tạo ra như một phần của chiến dịch quảng cáo được quản lý bởi William Bernbach, tất cả các giám đốc quảng cáo của công ty Doyle Dane Bernbach vào năm 1960, là một phần tiếp theo chiến dịch quảng cáo Think Small của họ cho VW. [3] [4]

Nhà kinh tế học George Akerlof trong bài viết năm 1970 “Thị trường của trái chanh: Sự không chắc chắn về chất lượng và cơ chế thị trường” [5] đã xác định các vấn đề nghiêm trọng về trái chanh có thể ảnh hưởng đến thị trường được đặc trưng bởi thông tin bất cân xứng. [6]
Nguyên Thủy của bộ Luật

Xe mới có thể chứa lỗi hoặc khiếm khuyết trong tay nghề, gây ra bởi lỗi thiết kế hoặc do lỗi trong quá trình lắp ráp xe ô tô. Những lỗi này có thể bao gồm từ các bộ phận được cài đặt không chính xác đến một công cụ được sử dụng để chế tạo chiếc xe không bị loại bỏ hoặc một loạt các vật liệu có khiếm khuyết cấu trúc hoặc hóa học. Thành ngữ “xe chiều thứ sáu” được sử dụng để mô tả những chiếc xe mới đã được giao nhiều lỗi hoặc bị quá nhiều yêu cầu bảo hành sớm trong đầu đời của chiếc xe – dựa trên tiền đề rằng công nhân dây chuyền lắp ráp có nhiều khả năng mắc lỗi tại thời gian mà họ được coi là ít quan tâm đến tiêu chuẩn tay nghề của họ (chiều thứ sáu trước khi nghĩ cuối tuần).

Luật bảo vệ người tiêu dùng thường gọi các xe hơi là “Trái chanh” nếu cùng một vấn đề tái diễn mặc dù đã có nhiều lần sửa chữa (chẳng hạn như ba lần liên tiếp trong một khoảng thời gian ngắn, trong đó các lần thử trước không khắc phục được sự cố) hoặc khi lỗi đã gây ra một phương tiện mới không hoạt động trong thời gian dài (thường là 30 ngày hoặc lâu hơn) để sửa chữa.

Luật Trái chanh chủ yếu phục vụ để buộc các nhà sản xuất mua lại xe bị lỗi hoặc trao đổi chúng. Tùy thuộc vào phạm vi quyền hạn, một quy trình tương tự như nhãn hiệu xe cũng có thể được sử dụng để cảnh báo những người mua tiếp theo về lịch sử của một chiếc xe có vấn đề. Mặc dù phần lịch sử của chiếc xe này thường không được giữ lại với tiêu đề khi xuất nó sang khu vực tài phán khác, nhưng ít nhất một khu vực tài phán (California) đã bắt đầu buộc các nhà sản xuất phải gắn nhãn hiệu của bất kỳ chiếc xe nào bị phản ứng trước đây mà họ nhập khẩu hoặc xuất khẩu từ khu vực tài phán.

xxx

https://tuoitre.vn/vingroup-tang-xe-hoi-vinfast-cho-khach-mua-nha-20191223170831189.htm

Vingroup tặng xe hơi VinFast cho khách mua nhà

23/12/2019

Tập đoàn Vingroup tuyên bố tặng ôtô VinFast Fadil trị giá 395 triệu đồng cho khách mua nhà thuộc Vinhomes Ocean Park, chỉ 2 ngày sau tin Vingroup tặng điện thoại Vsmart cho cư dân.

Vingroup tặng xe hơi VinFast cho khách mua nhà - Ảnh 1.

Hình ảnh xe Fadil của Vingroup – Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, khách hàng thanh toán và ký hợp đồng mua bán thuộc dự án Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội) theo đúng quy định của chủ đầu tư sẽ được tặng 1 xe Fadil trị giá gần 395 triệu đồng, chưa bao gồm thuế, phí. Quà tặng không được quy đổi thành tiền trừ vào giá bán.

Theo quy định, khách hàng mua 1 căn shophouse sẽ nhận xe Fadil đứng tên khách hàng, nếu mua hai căn trở lên thì chiếc còn lại có thể được chuyển nhượng, nhưng theo các điều kiện quy định của chủ đầu tư.

Trường hợp khách không nhận xe sẽ nhận 1 voucher trị giá 350 triệu đồng để mua xe VinFast, không được trừ vào giá căn thương mại dịch vụ.

Theo báo cáo tài chính từ Vingroup đến cuối tháng 9-2019, tập đoàn này đã đầu tư 12.847 tỉ đồng góp vốn sản xuất ôtô và xe điện, tăng gấp đôi so với đầu năm. Đây cũng là khoản góp vốn vào công ty con lớn thứ hai sau Vinhomes với 22.981 tỉ đồng.

Mới đây, Vinhomes công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019 với tổng doanh thu thuần hợp nhất là 37.642 tỉ đồng và lợi nhuận kế toán sau thuế của công ty mẹ là 15.323 tỉ đồng.

Doanh thu chuyển nhượng bất động sản trong 9 tháng đầu năm 2019 của Vinhomes đạt 34.957 tỉ đồng, chiếm 93% tổng doanh thu Vinhomes.

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của Vinhomes trong 9 tháng đầu năm 2019 là 21.013 tỉ đồng, cao hơn 9 tháng đầu năm 2018 khoảng 41%.

Cách đây chỉ 2 ngày, Vingroup cũng thu hút sự chú ý của dư luận với quyết định tặng cư dân là chủ sở hữu các sản phẩm bất động sản mang thương hiệu Vinhomes một chiếc điện thoại thông minh thương hiệu Vsmart nhân dịp năm mới.

Ước tính có tổng hơn 100.000 chiếc điện thoại Vsmart sẽ được tặng cho cư dân Vinhomes.

Theo ghi nhận, dù mới công bố thông tin nhưng hiện tại đã xuất hiện các nội dung rao chuyển nhượng lại ôtô do Vingroup trao tặng. Trường hợp tương tự cũng được ghi nhận đối với điện thoại thông minh Vsmart.

Đóng phiên giao dịch ngày 23-12, bộ ba cổ phiếu họ Vin đều giảm nhẹ, trong khi chỉ số VN-Index tăng 3,02 điểm, lên mốc 959,43 điểm.

Cụ thể, mã cổ phiếu Vincom Retail (VRE) giảm 50 đồng, còn 32.900 đồng/cổ phiếu. Mã cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup giảm 100 đồng, còn 115.700 đồng/cổ phiếu, cổ phiếu Vinhomes (VHM) giảm 400 đồng, còn 83.800 đồng/cổ phiếu.

Trong phiên giao dịch gần nhất, mã VHM đã tăng 300 đồng/cổ phiếu. Với việc giảm giá hôm nay đã khiến vốn hóa VHM “bay” hơn 1.315 tỉ đồng so với phiên trước đó.

BÔNG MAI

xx

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1041824622844436&id=100010507245423
xx

Anh Ngoc Nguyen

December 27 at 11:34 PM ·

XE VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG…

Nên nếu không hạ giá xuống cho tương xứng với chất lượng cũng như dịch vụ bảo hành thì ai mua ?

Vấn đề nữa là anh Vượng lâu nay nghĩ mình là số 1 nên anh muốn bao tất tật mọi mảng kinh doanh ở VN nhưng không ngờ VC lại đang lao dốc về kinh tế nên việc lợi dụng chính sách cũng như trục lợi phe phái nó không được như anh mong đợi khiến cho anh thua lỗ sập mặt vì vậy anh phải nhượng lại một số mảng dễ hút dòng tiền mặt nhất đó là siêu thị, hệ thống bán lẻ của anh…

Việc anh Vượng buông xuôi hệ thống bán lẻ để thu hồi tiền chứng tỏ một thực tế anh Vượng đang rất khát tiền khi mà BĐS đang dần đóng băng cũng như bù lỗ hằng tỷ $ mỗi năm cho mảng Ô Tô và xe điện, điện thoại…

Xe bán không ai mua thì anh phải hạ giá để thu hồi vốn chứ không là anh chết sặc máu.

Xe bán không được, điện thoại cũng vậy nên anh mới sài tới chiêu tặng điện thoại, tặng xe cho người mua nhà của anh…

Nhưng thực tế thì có thể giá nhà sẽ tăng lên để bù cho giá xe. Nghĩa là anh Vượng đang muốn dụ khách hàng của anh, những người thích tự hào VN, những người mang tinh thần dân tộc cao ngất mà quên đi rằng họ đang tiếp tay cho kẻ cướp, kẻ bán nước như đang ủng hộ thằng Quyết Còi để nó nhượng lại tất tật cho TC vậy.

Dân VN bao giờ mới tỉnh mộng khi bỏ cả đống tiền mua hàng Việt Nam nhưng chất lượng có khi còn thua xa hàng TC ?

Image may contain: motorcycle and text

xxx

112You, Hoàng Phi, Nguyễn Hải Đăng and 109 others
72 Comments65 Shares

xx
No photo description available.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s