CXN _010220_14 687_ QLVNCH: ARVN: Mời xem cựu Đại Tướng Mỹ vinh danh lính Dù QLVNCH, mũ đỏ…Đội quân Mũ Đỏ VNCH can trường như thế nào trong cuộc chiến tranh Việt Nam qua lời …

CXN _010220_14 687_ QLVNCH: ARVN: Mời xem cựu Đại Tướng Mỹ vinh danh lính Dù QLVNCH, mũ đỏ…Đội quân Mũ Đỏ VNCH can trường như thế nào trong cuộc chiến tranh Việt Nam qua lời …
xxx

Mời bấm vào link dưới để nghe;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s